Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα έχει το Nissan Terrano.

Nissan Regulus

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
3.0ZD30DDTI2001

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

2000

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

1999

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

3.2QD32ETI1998

Μήκος: 283 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

1997

Μήκος: 283 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

Nissan Terrano II

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
2.4KA24E2001

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2000

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1999

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1998

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1997

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1996

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1995

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1994

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1993

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2.7TD27TI2006

Ύψος: 235 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 136 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 71,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 71,5 χλστ

2005

Ύψος: 235 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 136 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 71,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 71,5 χλστ

2004

Ύψος: 235 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 136 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 71,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 71,5 χλστ

2003

Ύψος: 235 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 136 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 71,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 71,5 χλστ

2002

Ύψος: 235 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 136 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 71,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 71,5 χλστ

2001

Ύψος: 235 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 136 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 71,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 71,5 χλστ

2000

Ύψος: 235 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 136 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 71,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 71,5 χλστ

1999

Ύψος: 235 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 136 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 71,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 71,5 χλστ

1998

Ύψος: 235 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 136 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 71,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 71,5 χλστ

1997

Ύψος: 235 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 136 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 71,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 71,5 χλστ

1996

Ύψος: 235 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 136 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 71,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 71,5 χλστ

1995

Ύψος: 178 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 1: 126 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 2: 126 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 69 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 10 χλστ

1994

Ύψος: 178 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 1: 126 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 2: 126 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 69 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 10 χλστ

1993

Ύψος: 178 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 1: 126 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 2: 126 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 69 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 10 χλστ

TD27T1996

Ύψος: 178 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 1: 126 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 2: 126 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 69 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 10 χλστ

1995

Ύψος: 178 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 1: 126 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 2: 126 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 69 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 10 χλστ

1994

Ύψος: 178 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 1: 126 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 2: 126 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 69 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 10 χλστ

1993

Ύψος: 178 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 1: 126 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 2: 126 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 69 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 2: 10 χλστ

3.0ZD302006

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

2005

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

2004

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

2003

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

2002

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

ZD30DDTI2006

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

2005

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

2004

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

2003

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

2002

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

ZD30TI2006

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

2005

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

2004

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

2003

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

2002

Ύψος: 233 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: