Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα έχει το Nissan Note.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.4CR14DE2013

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2012

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2011

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2010

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2009

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2008

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2007

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2006

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1.5K9K2013

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2012

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2011

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2010

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2009

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

2008

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

2006

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

K9K2762011

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος:140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2010

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος:140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2009

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2008

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2007

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2006

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

K9K7F2009

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

2008

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

K9K72006

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

K9K7002006

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

1.6HR16DE2013

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 137 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2012

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 137 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2011

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 137 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2010

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 137 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2009

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 137 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2008

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 137 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2007

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 137 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2006

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 137 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: