Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα έχει το Nissan Qashqai.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.6HR16DE2013

Μήκος: 233 χλστ

Ύψος: 60 χλστ

Πλάτος 1: 163 χλστ

Πλάτος 2: 133 χλστ

2012

Μήκος: 233 χλστ

Ύψος: 60 χλστ

Πλάτος 1: 163 χλστ

Πλάτος 2: 133 χλστ

2011

Μήκος: 233 χλστ

Ύψος: 60 χλστ

Πλάτος 1: 163 χλστ

Πλάτος 2: 133 χλστ

2010

Μήκος: 233 χλστ

Ύψος: 60 χλστ

Πλάτος 1: 163 χλστ

Πλάτος 2: 133 χλστ

2009

Μήκος: 233 χλστ

Ύψος: 60 χλστ

Πλάτος 1: 163 χλστ

Πλάτος 2: 133 χλστ

2008

Μήκος: 233 χλστ

Ύψος: 60 χλστ

Πλάτος 1: 163 χλστ

Πλάτος 2: 133 χλστ

2007

Μήκος: 233 χλστ

Ύψος: 60 χλστ

Πλάτος 1: 163 χλστ

Πλάτος 2: 133 χλστ

R9M2013

Μήκος: 233 χλστ

Ύψος: 60 χλστ

Πλάτος 1: 163 χλστ

Πλάτος 2: 133 χλστ

2012

Μήκος: 233 χλστ

Ύψος: 60 χλστ

Πλάτος 1: 163 χλστ

Πλάτος 2: 133 χλστ

2011

Μήκος: 233 χλστ

Ύψος: 60 χλστ

Πλάτος 1: 163 χλστ

Πλάτος 2: 133 χλστ

1.5K9K2013

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 135 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2012

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 135 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2011

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 135 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2010

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 135 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2009

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 135 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2008

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 135 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2007

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 135 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

K9K7642013

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 135 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2012

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 135 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2011

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 135 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2010

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 135 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2009

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 135 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2008

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 135 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2007

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 135 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2.0M1D2013

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2012

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2011

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2010

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2009

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2008

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2007

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

M9R2013

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2012

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2011

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2010

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2009

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2008

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2007

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

MR20DE2013

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2012

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2011

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2010

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2009

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2008

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2007

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 162 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: