Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα έχει το Nissan Sunny.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.7CD171996

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1995

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1994

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1993

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1992

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1991

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1990

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1989

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1988

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1987

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1986

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1.4GA14DE1995

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1994

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1993

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1992

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1991

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

GA14S1991

Ύψος: 43 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 13 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 275 χλστ

1990

Ύψος: 43 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 13 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 275 χλστ

1989

Ύψος: 43 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 13 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 275 χλστ

A141981

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

1980

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

1.6GA16DE1995

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1994

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1993

Ύψος: 43 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 13 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 275 χλστ

1992

Ύψος: 43 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 13 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 275 χλστ

1991

Ύψος: 43 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 13 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 275 χλστ

GA16DS1995

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

1994

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

1993

Ύψος: 43 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 13 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 275 χλστ

1992

Ύψος: 43 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 13 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 275 χλστ

1991

Ύψος: 43 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 13 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 275 χλστ

GA16DEE1995

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

1994

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

1993

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

GA16DEL1993

Ύψος: 43 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 13 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 275 χλστ

1992

Ύψος: 43 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 13 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 275 χλστ

1991

Ύψος: 43 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 13 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 275 χλστ

GA16S1991

Ύψος: 43 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 13 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 275 χλστ

E16H1990

Μήκος: 281 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

E16S1989

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

1988

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

1987

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

1986

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

2.0CD201995

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1994

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1993

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

SR20DE1994

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1993

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1992

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

SR20DET1993

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1992

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1.8CA18D1991

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1990

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1989

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

CA18DE1991

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1990

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1989

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1.3E13S1989

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

1988

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

1987

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

1986

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

E131986

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

1985

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

1984

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

1983

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

1982

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

1.5E15S1986

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

1985

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

1984

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

1983

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

1982

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 170 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 230 χλστ

A151982

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 172 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 232 χλστ

1981

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 172 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 232 χλστ

1.2A121982

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 172 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 232 χλστ

1981

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 172 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 232 χλστ

1980

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 172 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 232 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: