Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα έχει το Nissan Almera.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.5QG15DE2006

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2005

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2004

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2003

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2002

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2001

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2000

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1.8QG18DE2006

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2005

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2004

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2003

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2002

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2001

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2000

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2.2YD22DDT2006

Μήκος: 283 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2005

Μήκος: 283 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2004

Μήκος: 283 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2003

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2002

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2001

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2000

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

YD22DDTI2006

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2005

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2004

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2003

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1.4GA14DE2000

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1999

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1998

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1997

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1996

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1995

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1.6GA16DE2000

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1999

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1998

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1997

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1996

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1995

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2.0SR20DE2000

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1999

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1998

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1997

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1996

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

CD201999

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1998

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1997

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1996

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1995

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: