Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα έχει το Nissan Patrol.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
4.2TB42E1998

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1997

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1996

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1995

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1994

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1993

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1992

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

TD421995

Μήκος: 283 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

1994

Μήκος: 283 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

1993

Μήκος: 283 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

3.0ZD30DDTI2010

Ύψος: 145 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 179 χλστ

2009

Ύψος: 145 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 179 χλστ

2008

Ύψος: 145 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 179 χλστ

2007

Ύψος: 145 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 179 χλστ

2006

Ύψος: 145 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 179 χλστ

2005

Ύψος: 145 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 179 χλστ

2004

Ύψος: 145 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 179 χλστ

2003

Ύψος: 145 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 179 χλστ

2002

Ύψος: 145 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 179 χλστ

2001

Ύψος: 145 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 179 χλστ

2000

Ύψος: 145 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 179 χλστ

RB30S1993

Ύψος: 62 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 287 χλστ

1992

Ύψος: 62 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 287 χλστ

1991

Ύψος: 62 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 287 χλστ

1990

Ύψος: 62 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 287 χλστ

1989

Ύψος: 62 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 231 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 287 χλστ

2.8RD28TI2000

Ύψος: 145 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 179 χλστ

1999

Ύψος: 145 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 179 χλστ

1998

Ύψος: 145 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 93 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 179 χλστ

RD28T1992

Ύψος: 280 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 1: 132 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 2: 132 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 72 χλστ

1991

Ύψος: 280 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 1: 132 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 2: 132 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 72 χλστ

1990

Ύψος: 280 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 1: 132 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 2: 132 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 72 χλστ

1989

Ύψος: 280 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 1: 132 χλστ

Εξωτερική διάμετρος 2: 132 χλστ

Εσωτερική διάμετρος 1: 72 χλστ

RD281992

Ύψος: 287 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 72 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

1991

Ύψος: 287 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 72 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

1990

Ύψος: 287 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 72 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

1989

Ύψος: 287 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 72 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 135 χλστ

L281989

Ύψος: 61 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 201 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 266 χλστ

1988

Ύψος: 61 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 201 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 266 χλστ

1987

Ύψος: 61 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 201 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 266 χλστ

1986

Ύψος: 61 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 201 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 266 χλστ

1985

Ύψος: 61 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 201 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 266 χλστ

1984

Ύψος: 61 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 201 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 266 χλστ

1983

Ύψος: 61 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 201 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 266 χλστ

1982

Ύψος: 61 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 201 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 266 χλστ

3.2SD331989

Ύψος: 72 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 297 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 363 χλστ

1988

Ύψος: 72 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 297 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 363 χλστ

1987

Ύψος: 72 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 297 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 363 χλστ

1986

Ύψος: 72 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 297 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 363 χλστ

1985

Ύψος: 72 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 297 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 363 χλστ

1984

Ύψος: 72 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 297 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 363 χλστ

1983

Ύψος: 72 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 297 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 363 χλστ

1982

Ύψος: 72 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 297 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 363 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: