Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα έχει το Nissan Micra.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.4CR14DE2010

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2009

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2008

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2007

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2006

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

CGA3DE2003

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2001

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2000

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

CG13DE2000

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1.2HR12DE2013

Μήκος: 228 χλστ

Πλάτος:168 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2012

Μήκος: 228 χλστ

Πλάτος:168 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2011

Μήκος: 228 χλστ

Πλάτος:168 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2010

Μήκος: 228 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

HR12DDR2013

Μήκος: 228 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2012

Μήκος: 228 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

2011

Μήκος: 228 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

CR12DE2011

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2010

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2009

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2008

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2007

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2006

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 157 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2004

Μήκος: 157 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2003

Μήκος: 157 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2002

Μήκος: 157 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

CG12DE2005

Μήκος: 157 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2004

Μήκος: 157 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2003

Μήκος: 157 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2002

Μήκος: 157 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

MA12S1992

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 192 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 260 χλστ

1991

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 192 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 260 χλστ

1990

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 192 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 260 χλστ

1989

Ύψος: 50 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 192 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 260 χλστ

1.5K9K2011

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

2010

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

2009

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

2008

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

2007

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

2006

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

K9K72011

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

2010

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

2009

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

2008

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

2007

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

2006

Μήκος: 237 χλστ

Πλάτος: 141 χλστ

Ύψος: 56 χλστ

K9K7222006

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος:140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2005

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2004

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2003

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος: 140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

K9K7042006

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος:140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2005

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος:140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2004

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος:140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

2003

Μήκος: 239 χλστ

Πλάτος:140,5 χλστ

Ύψος: 57 χλστ

1.6HR16DE2009

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 137 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2008

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 137 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2007

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 137 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2006

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 137 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2005

Μήκος: 232 χλστ

Πλάτος: 137 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1.0CG10DE2005

Μήκος: 157 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2004

Μήκος: 157 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2003

Μήκος: 157 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2002

Μήκος: 157 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2001

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2000

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1999

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1998

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1997

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1996

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1995

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1994

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1993

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

CR10DE2005

Μήκος: 157 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2004

Μήκος: 157 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2003

Μήκος: 157 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

2002

Μήκος: 157 χλστ

Πλάτος: 169 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

MA10S1992

Ύψος: 57 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 146 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 202 χλστ

1991

Ύψος: 57 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 146 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 202 χλστ

1990

Ύψος: 57 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 146 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 202 χλστ

1989

Ύψος: 57 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 146 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 202 χλστ

1988

Ύψος: 57 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 146 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 202 χλστ

1987

Ύψος: 57 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 146 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 202 χλστ

1986

Ύψος: 57 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 146 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 202 χλστ

1985

Ύψος: 57 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 146 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 202 χλστ

1984

Ύψος: 57 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 146 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 202 χλστ

1983

Ύψος: 57 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 146 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 202 χλστ

1.3CGA3DE2003

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2001

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2000

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

CR14DE2003

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

CG13DE2000

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος:170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1999

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1998

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1997

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1996

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1995

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1994

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1993

Μήκος: 158 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: