Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα έχει το Nissan Primera.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.8QG18DE2006

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2005

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2004

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2003

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2002

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2001

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2000

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1999

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1.6QG16DE2007

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2006

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2005

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2004

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2003

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2002

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

GA16DE2002

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2001

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

2000

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1999

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1998

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1997

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1996

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1995

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1994

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

1993

Μήκος: 210 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 29 χλστ

GA16DS1996

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

1995

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

1994

Μήκος: 230 χλστ

Πλάτος: 170 χλστ

Ύψος: 35 χλστ

1993

Ύψος: 42,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 13,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 278 χλστ

1992

Ύψος: 42,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 13,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 278 χλστ

1991

Ύψος: 42,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 13,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 278 χλστ

1990

Ύψος: 42,5 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 13,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 278 χλστ

2.0QR20DE2006

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2005

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2004

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2003

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2002

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

SR20DE2002

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2001

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2000

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1999

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1998

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1997

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1996

Ύψος: 37 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 12,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 343 χλστ

1995

Ύψος: 37 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 12,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 343 χλστ

1994

Ύψος: 37 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 12,5 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 343 χλστ

1993

Ύψος: 30 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 246 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 346 χλστ

1992

Ύψος: 30 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 246 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 346 χλστ

1991

Ύψος: 30 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 246 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 346 χλστ

1990

Ύψος: 30 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 246 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 346 χλστ

CD20T2002

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2001

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2000

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1999

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1998

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1997

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1996

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

SR201999

Μήκος: 283 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

1996

Μήκος: 283 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

1995

Μήκος: 283 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

1994

Μήκος: 283 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

1993

Ύψος: 30 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 246 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 346 χλστ

1992

Ύψος: 30 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 246 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 346 χλστ

1991

Ύψος: 30 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 246 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 346 χλστ

1990

Ύψος: 30 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 246 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 346 χλστ

SR20DI1999

Μήκος: 283 χλστ

Πλάτος: 168 χλστ

Ύψος: 33 χλστ

1996

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1995

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1994

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1993

Ύψος: 30 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 246 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 346 χλστ

1992

Ύψος: 30 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 246 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 346 χλστ

1991

Ύψος: 30 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 246 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 346 χλστ

1990

Ύψος: 30 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 246 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 346 χλστ

CD201996

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1995

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1994

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1993

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

1992

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος:168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2.2YD22DDT2006

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2005

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2004

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2003

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

2002

Μήκος: 282,5 χλστ

Πλάτος: 168,5 χλστ

Ύψος: 34 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: