Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα έχει το Nissan Kubistar.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.1D4F2005

Ύψος: 180 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 73 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 108 χλστ

2004

Ύψος: 180 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 73 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 108 χλστ

2003

Ύψος: 180 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 73 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 108 χλστ

D7F2005

Ύψος: 180 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 73 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 108 χλστ

2004

Ύψος: 180 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 73 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 108 χλστ

2003

Ύψος: 180 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 73 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 108 χλστ

D7F7262005

Ύψος: 180 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 73 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 108 χλστ

2004

Ύψος: 180 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 73 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 108 χλστ

2003

Ύψος: 180 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 73 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 108 χλστ

D7F7642005

Ύψος: 180 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 73 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 108 χλστ

2004

Ύψος: 180 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 73 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 108 χλστ

2003

Ύψος: 180 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 73 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 108 χλστ

1.5K9K2010

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2009

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2008

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2007

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2006

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2005

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2004

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2003

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

K9K7142010

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2009

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2008

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2007

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2006

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2005

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2004

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2003

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

K9K7602010

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2009

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2008

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2007

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2006

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2005

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2004

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2003

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

K9K7102010

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2009

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2008

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2007

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2006

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

K9K7162010

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2009

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2008

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2007

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2006

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

K9K7182010

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2009

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2008

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2007

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2006

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

K9K7622010

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2009

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2008

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2007

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2006

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

K9K7002007

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2006

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2005

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2004

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2003

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

K9K7042007

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2006

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2005

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2004

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2003

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

K9K7022006

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2005

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2004

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2003

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

K9K7222006

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2005

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2004

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

2003

Μήκος: 371 χλστ

Πλάτος: 82 χλστ

Ύψος: 75 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: