Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα έχει το Nissan Cabstar.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
3.02013

Μήκος: 149 χλστ

Πλάτος: 71 χλστ

Ύψος: 338 χλστ

ZD30DDTI2012

Ύψος: 185 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 95 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 175 χλστ

2011

Ύψος: 185 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 95 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 175 χλστ

2010

Ύψος: 185 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 95 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 175 χλστ

2009

Ύψος: 185 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 95 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 175 χλστ

2008

Ύψος: 185 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 95 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 175 χλστ

2007

Ύψος: 185 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 95 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 175 χλστ

BD30TI2007

Ύψος: 336 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 150 χλστ

2006

Ύψος: 336 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 150 χλστ

2005

Ύψος: 336 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 150 χλστ

2004

Ύψος: 336 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 150 χλστ

2003

Ύψος: 336 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 150 χλστ

2002

Ύψος: 336 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 150 χλστ

2001

Ύψος: 336 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 150 χλστ

2000

Ύψος: 336 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 150 χλστ

2.5YD25DDTI2012

Ύψος: 185 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 95 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 175 χλστ

2011

Ύψος: 185 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 95 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 175 χλστ

2010

Ύψος: 185 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 95 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 175 χλστ

2009

Ύψος: 185 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 95 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 175 χλστ

2008

Ύψος: 185 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 95 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 175 χλστ

2007

Ύψος: 185 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 95 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 175 χλστ

SD252000

Ύψος: 202 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 117 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 201 χλστ

1999

Ύψος: 202 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 117 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 201 χλστ

1998

Ύψος: 202 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 117 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 201 χλστ

1997

Ύψος: 202 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 117 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 201 χλστ

1996

Ύψος: 202 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 117 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 201 χλστ

1995

Ύψος: 202 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 117 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 201 χλστ

1994

Ύψος: 202 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 117 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 201 χλστ

1993

Ύψος: 202 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 117 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 201 χλστ

1992

Ύψος: 202 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 117 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 201 χλστ

1991

Ύψος: 202 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 117 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 201 χλστ

1990

Ύψος: 202 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 117 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 201 χλστ

1989

Ύψος: 202 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 117 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 201 χλστ

1987

Ύψος: 199 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 80 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 154 χλστ

1986

Ύψος: 199 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 80 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 154 χλστ

1985

Ύψος: 199 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 80 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 154 χλστ

2.7TD27T2004

Ύψος: 336 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 150 χλστ

2003

Ύψος: 336 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 150 χλστ

2002

Ύψος: 336 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 150 χλστ

2001

Ύψος: 336 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 150 χλστ

2000

Ύψος: 336 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 71 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 150 χλστ

2.3TD231990

Ύψος: 199 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 80 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 154 χλστ

1989

Ύψος: 199 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 80 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 154 χλστ

1988

Ύψος: 199 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 80 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 154 χλστ

1987

Ύψος: 199 χλστ

Εσωτερική διάμετρος: 80 χλστ

Εξωτερική διάμετρος: 154 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: