Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Alfa Romeo Spider.

SPIDER (916_) 1994-2005

Διάμετρος Πάχος δίσκου Ελάχιστο πάχος Ύψος Διάμετρος πλήμνης Αρθμός οπών PCD
240 χιλ 11 χιλ 9,2 χιλ 40 χιλ - 5 98 χιλ
240 χιλ 11 χιλ 9,2 χιλ 40 χιλ 592 χιλ 5 98 χιλ
240 χιλ 11 χιλ 9,2 χιλ 40 χιλ - - 98 χιλ
240 χιλ 11 χιλ 9.2 χιλ 40 χιλ - 5 -
240 χιλ 11 χιλ 9.2 χιλ 40 χιλ - 5 98 χιλ
283 χιλ 22 χιλ 20,2 χιλ 43,4 χιλ 59 χιλ 5 98 χιλ
284 χιλ 22 χιλ 20,2 χιλ 43,5 χιλ - 5 98 χιλ
284 χιλ 22 χιλ 20,2 χιλ 43,6 χιλ - - 98 χιλ
284 χιλ 22 χιλ 20.2 χιλ 43.5 χιλ - 5 -
284 χιλ 22 χιλ 20.2 χιλ 43.5 χιλ - 5 98 χιλ
305 χιλ 28 χιλ 26 χιλ 44,7 χιλ - 5 98 χιλ
305 χιλ 28 χιλ 26 χιλ 44,7 χιλ 59 χιλ 5 98 χιλ
305 χιλ 28 χιλ 26 χιλ 44,7 χιλ - - 98 χιλ
305 χιλ 28 χιλ 26 χιλ 44.7 χιλ - 5 -
330 χιλ 32 χιλ 30 χιλ 44,7 χιλ - 5 -
330 χιλ 32 χιλ 30 χιλ 44.7 χιλ - 5 -
Δείξε περισσότερα

SPIDER (115_) 1971-1993

Διάμετρος Πάχος δίσκου Ελάχιστο πάχος Ύψος Διάμετρος πλήμνης Αρθμός οπών PCD
267 χιλ 11 χιλ 9 χιλ 70 χιλ - 4 -
267 χιλ 11 χιλ 9 χιλ 70 χιλ - 4 107,95 χιλ
267 χιλ 11 χιλ 9 χιλ 70 χιλ - - 108 χιλ
267 χιλ 9,4 χιλ 7,5 χιλ 64,2 χιλ - 4 107,95 χιλ
267 χιλ 9,4 χιλ 7,5 χιλ 65,3 χιλ - 4 108 χιλ
267 χιλ 9,5 χιλ 7,5 χιλ 64,2 χιλ - - 108 χιλ
267 χιλ 9.4 χιλ 7.5 χιλ 64.2 χιλ - 4 -
272 χιλ 12,5 χιλ 10,7 χιλ 68,4 χιλ - - 108 χιλ
272 χιλ 12,6 χιλ 10,7 χιλ 68,4 χιλ - 4 107,95 χιλ
272 χιλ 12,7 χιλ 10,7 χιλ 68,5 χιλ - 4 108 χιλ
272 χιλ 12,9 χιλ 10,7 χιλ 68,5 χιλ 82 χιλ 4 108 χιλ
272 χιλ 12.6 χιλ 10.7 χιλ 68.4 χιλ - 4 -
Δείξε περισσότερα

SPIDER (105_) 1966-1977

Διάμετρος Πάχος δίσκου Ελάχιστο πάχος Ύψος Διάμετρος πλήμνης Αρθμός οπών PCD
267 χιλ 11 χιλ 9 χιλ 70 χιλ - 4 107,95 χιλ
267 χιλ 11 χιλ 9 χιλ 70 χιλ - - 108 χιλ
267 χιλ 9,4 χιλ 7,5 χιλ 64,2 χιλ - 4 107,95 χιλ
267 χιλ 9,5 χιλ 7,5 χιλ 64,2 χιλ - - 108 χιλ

SPIDER (916_) 1994-2005

Διάμετρος
240 χιλ
Πάχος δίσκου
11 χιλ
Ελάχιστο πάχος
9,2 χιλ
Ύψος
40 χιλ
Αρθμός οπών
5
PCD
98 χιλ
Διάμετρος
240 χιλ
Πάχος δίσκου
11 χιλ
Ελάχιστο πάχος
9,2 χιλ
Ύψος
40 χιλ
Διάμετρος πλήμνης
592 χιλ
Αρθμός οπών
5
PCD
98 χιλ
Διάμετρος
240 χιλ
Πάχος δίσκου
11 χιλ
Ελάχιστο πάχος
9,2 χιλ
Ύψος
40 χιλ
PCD
98 χιλ
Διάμετρος
240 χιλ
Πάχος δίσκου
11 χιλ
Ελάχιστο πάχος
9.2 χιλ
Ύψος
40 χιλ
Αρθμός οπών
5
Διάμετρος
240 χιλ
Πάχος δίσκου
11 χιλ
Ελάχιστο πάχος
9.2 χιλ
Ύψος
40 χιλ
Αρθμός οπών
5
PCD
98 χιλ
Διάμετρος
283 χιλ
Πάχος δίσκου
22 χιλ
Ελάχιστο πάχος
20,2 χιλ
Ύψος
43,4 χιλ
Διάμετρος πλήμνης
59 χιλ
Αρθμός οπών
5
PCD
98 χιλ
Διάμετρος
284 χιλ
Πάχος δίσκου
22 χιλ
Ελάχιστο πάχος
20,2 χιλ
Ύψος
43,5 χιλ
Αρθμός οπών
5
PCD
98 χιλ
Διάμετρος
284 χιλ
Πάχος δίσκου
22 χιλ
Ελάχιστο πάχος
20,2 χιλ
Ύψος
43,6 χιλ
PCD
98 χιλ
Διάμετρος
284 χιλ
Πάχος δίσκου
22 χιλ
Ελάχιστο πάχος
20.2 χιλ
Ύψος
43.5 χιλ
Αρθμός οπών
5
Διάμετρος
284 χιλ
Πάχος δίσκου
22 χιλ
Ελάχιστο πάχος
20.2 χιλ
Ύψος
43.5 χιλ
Αρθμός οπών
5
PCD
98 χιλ
Διάμετρος
305 χιλ
Πάχος δίσκου
28 χιλ
Ελάχιστο πάχος
26 χιλ
Ύψος
44,7 χιλ
Αρθμός οπών
5
PCD
98 χιλ
Διάμετρος
305 χιλ
Πάχος δίσκου
28 χιλ
Ελάχιστο πάχος
26 χιλ
Ύψος
44,7 χιλ
Διάμετρος πλήμνης
59 χιλ
Αρθμός οπών
5
PCD
98 χιλ
Διάμετρος
305 χιλ
Πάχος δίσκου
28 χιλ
Ελάχιστο πάχος
26 χιλ
Ύψος
44,7 χιλ
PCD
98 χιλ
Διάμετρος
305 χιλ
Πάχος δίσκου
28 χιλ
Ελάχιστο πάχος
26 χιλ
Ύψος
44.7 χιλ
Αρθμός οπών
5
Διάμετρος
330 χιλ
Πάχος δίσκου
32 χιλ
Ελάχιστο πάχος
30 χιλ
Ύψος
44,7 χιλ
Αρθμός οπών
5
Διάμετρος
330 χιλ
Πάχος δίσκου
32 χιλ
Ελάχιστο πάχος
30 χιλ
Ύψος
44.7 χιλ
Αρθμός οπών
5
Δείξε περισσότερα

SPIDER (115_) 1971-1993

Διάμετρος
267 χιλ
Πάχος δίσκου
11 χιλ
Ελάχιστο πάχος
9 χιλ
Ύψος
70 χιλ
Αρθμός οπών
4
Διάμετρος
267 χιλ
Πάχος δίσκου
11 χιλ
Ελάχιστο πάχος
9 χιλ
Ύψος
70 χιλ
Αρθμός οπών
4
PCD
107,95 χιλ
Διάμετρος
267 χιλ
Πάχος δίσκου
11 χιλ
Ελάχιστο πάχος
9 χιλ
Ύψος
70 χιλ
PCD
108 χιλ
Διάμετρος
267 χιλ
Πάχος δίσκου
9,4 χιλ
Ελάχιστο πάχος
7,5 χιλ
Ύψος
64,2 χιλ
Αρθμός οπών
4
PCD
107,95 χιλ
Διάμετρος
267 χιλ
Πάχος δίσκου
9,4 χιλ
Ελάχιστο πάχος
7,5 χιλ
Ύψος
65,3 χιλ
Αρθμός οπών
4
PCD
108 χιλ
Διάμετρος
267 χιλ
Πάχος δίσκου
9,5 χιλ
Ελάχιστο πάχος
7,5 χιλ
Ύψος
64,2 χιλ
PCD
108 χιλ
Διάμετρος
267 χιλ
Πάχος δίσκου
9.4 χιλ
Ελάχιστο πάχος
7.5 χιλ
Ύψος
64.2 χιλ
Αρθμός οπών
4
Διάμετρος
272 χιλ
Πάχος δίσκου
12,5 χιλ
Ελάχιστο πάχος
10,7 χιλ
Ύψος
68,4 χιλ
PCD
108 χιλ
Διάμετρος
272 χιλ
Πάχος δίσκου
12,6 χιλ
Ελάχιστο πάχος
10,7 χιλ
Ύψος
68,4 χιλ
Αρθμός οπών
4
PCD
107,95 χιλ
Διάμετρος
272 χιλ
Πάχος δίσκου
12,7 χιλ
Ελάχιστο πάχος
10,7 χιλ
Ύψος
68,5 χιλ
Αρθμός οπών
4
PCD
108 χιλ
Διάμετρος
272 χιλ
Πάχος δίσκου
12,9 χιλ
Ελάχιστο πάχος
10,7 χιλ
Ύψος
68,5 χιλ
Διάμετρος πλήμνης
82 χιλ
Αρθμός οπών
4
PCD
108 χιλ
Διάμετρος
272 χιλ
Πάχος δίσκου
12.6 χιλ
Ελάχιστο πάχος
10.7 χιλ
Ύψος
68.4 χιλ
Αρθμός οπών
4
Δείξε περισσότερα

SPIDER (105_) 1966-1977

Διάμετρος
267 χιλ
Πάχος δίσκου
11 χιλ
Ελάχιστο πάχος
9 χιλ
Ύψος
70 χιλ
Αρθμός οπών
4
PCD
107,95 χιλ
Διάμετρος
267 χιλ
Πάχος δίσκου
11 χιλ
Ελάχιστο πάχος
9 χιλ
Ύψος
70 χιλ
PCD
108 χιλ
Διάμετρος
267 χιλ
Πάχος δίσκου
9,4 χιλ
Ελάχιστο πάχος
7,5 χιλ
Ύψος
64,2 χιλ
Αρθμός οπών
4
PCD
107,95 χιλ
Διάμετρος
267 χιλ
Πάχος δίσκου
9,5 χιλ
Ελάχιστο πάχος
7,5 χιλ
Ύψος
64,2 χιλ
PCD
108 χιλ
Δείξε περισσότερα