Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το Alfa Romeo Spider.

Κωδικός μηχανής
1.7 (939B1.000)
Έτος παραγωγής
2009-2011
Ύψος
603 χιλ. (χιλιοστά)
Πλάτος
443 χιλ. (χιλιοστά)
Βάθος
30 χιλ. (χιλιοστά)
 
Κωδικός μηχανής
1.8 (939B1.000)
Έτος παραγωγής
2009-2011
Ύψος
603 χιλ. (χιλιοστά)
Πλάτος
443 χιλ. (χιλιοστά)
Βάθος
30 χιλ. (χιλιοστά)
 
Κωδικός μηχανής
2.0 (939B3.000)
Έτος παραγωγής
2009-2011
Ύψος
603 χιλ. (χιλιοστά)
Πλάτος
443 χιλ. (χιλιοστά)
Βάθος
30 χιλ. (χιλιοστά)
 
Κωδικός μηχανής
2.4 (939A3.000)
Έτος παραγωγής
2006-2011
Ύψος
603 χιλ. (χιλιοστά)
Πλάτος
443 χιλ. (χιλιοστά)
Βάθος
30 χιλ. (χιλιοστά)
 
Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
1.7 (939B1.000) 2009-2011 603 χιλ. (χιλιοστά) 443 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (939B1.000) 2009-2011 603 χιλ. (χιλιοστά) 443 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (939B3.000) 2009-2011 603 χιλ. (χιλιοστά) 443 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.4 (939A3.000) 2006-2011 603 χιλ. (χιλιοστά) 443 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)

Άλλα μοντέλα Alfa Romeo