Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων τακάκιων φρένων του Alfa Romeo Spider.

Κωδικός μηχανής
1.7 (939B1.000)
Έτος παραγωγής
2009-2011
Μπροστά

Μήκος: 109.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 80.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Μήκος: 116.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 49.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

 
Κωδικός μηχανής
1.8 (939B1.000)
Έτος παραγωγής
2009-2011
Μπροστά

Ύψος №1: 80.8 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος №1: 109.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος №1: 15.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Ύψος №1: 49.8 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος №1: 116.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος №1: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

 
Κωδικός μηχανής
2.0 (AR16201)
Έτος παραγωγής
1996-2011
Μπροστά

Μήκος: 129.9 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 58.9 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Μήκος: 87.4 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 44.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 14.4 χιλ. (χιλιοστά)

Κωδικός μηχανής
2.0 (AR00515)
Έτος παραγωγής
1990-1993
Μπροστά

Μήκος: 76.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 70 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Μήκος: 55.7 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 53 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά)

Κωδικός μηχανής
2.0 (AR32310)
Έτος παραγωγής
1996-2011
Μπροστά

Μήκος: 129.9 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 58.9 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Μήκος: 87.4 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 44.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 14.4 χιλ. (χιλιοστά)

Κωδικός μηχανής
2.0 (AR32301)
Έτος παραγωγής
1996-2011
Μπροστά

Μήκος: 155.1/156.3 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 61.7/58.9 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 18.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Μήκος: 87.25 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 44.0 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 14 χιλ. (χιλιοστά)

Κωδικός μηχανής
2.0 (937A1.000)
Έτος παραγωγής
2003-2011
Μπροστά

Μήκος: 156.4 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 58.9 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Μήκος: 87.4 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 44.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 14.4 χιλ. (χιλιοστά)

Κωδικός μηχανής
2.0 (AR01588)
Έτος παραγωγής
1990-1993
Μπροστά

Μήκος: 76.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 70 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Μήκος: 55.7 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 53 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά)

Κωδικός μηχανής
2.0 (939B3.000)
Έτος παραγωγής
2009-2011
Μπροστά

Μήκος: 109.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 80.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Μήκος: 116.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 49.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

Κωδικός μηχανής
2.0 (AR01590)
Έτος παραγωγής
1990-1993
Μπροστά

Μήκος: 76.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 70 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Μήκος: 55.7 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 53 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά)

Άλλοι κινητήρες 2.0
Κωδικός μηχανής
2.2 (939A5.000)
Έτος παραγωγής
2006-2011
Μπροστά

Μήκος: 109.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 80.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Μήκος: 116.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 49.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

 
Κωδικός μηχανής
2.4 (939A3.000)
Έτος παραγωγής
2006-2011
Μπροστά

Μήκος: 131.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 77.3 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Μήκος: 116.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 49.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

Κωδικός μηχανής
2.4 (939A9.000)
Έτος παραγωγής
2006-2011
Μπροστά

Μήκος: 155.1/156.3 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 69/71.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 20.3 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Μήκος: 116.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 49.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

Άλλοι κινητήρες 2.4
Κωδικός μηχανής
3.0 (AR16105)
Έτος παραγωγής
2001-2003
Μπροστά

Μήκος: 109.7 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 69.3 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Μήκος: 87.4 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 44.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 14.4 χιλ. (χιλιοστά)

Κωδικός μηχανής
3.0 (AR16101)
Έτος παραγωγής
2001-2003
Μπροστά

Μήκος: 69.3 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 69.3 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω
-
Άλλοι κινητήρες 3.0
Κωδικός μηχανής
3.2 (939A.000)
Έτος παραγωγής
2006-2011
Μπροστά

Μήκος: 131.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 77.3 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Μήκος: 116.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 49.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

Κωδικός μηχανής
3.2 (936A6.000)
Έτος παραγωγής
2003-2011
Μπροστά

Μήκος: 109.7 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 69.3 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πίσω

Μήκος: 87.4 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 44.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 14.4 χιλ. (χιλιοστά)

Άλλοι κινητήρες 3.2
Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Μπροστά Πίσω
1.7 (939B1.000) 2009-2011

Μήκος: 109.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 80.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15.8 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος: 116.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 49.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

1.8 (939B1.000) 2009-2011

Ύψος №1: 80.8 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος №1: 109.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος №1: 15.8 χιλ. (χιλιοστά)

Ύψος №1: 49.8 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος №1: 116.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος №1: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

2.0 (AR16201) 1996-2011

Μήκος: 129.9 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 58.9 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος: 87.4 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 44.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 14.4 χιλ. (χιλιοστά)

2.0 (AR00515) 1990-1993

Μήκος: 76.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 70 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος: 55.7 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 53 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά)

2.0 (AR32310) 1996-2011

Μήκος: 129.9 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 58.9 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος: 87.4 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 44.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 14.4 χιλ. (χιλιοστά)

2.0 (AR32301) 1996-2011

Μήκος: 155.1/156.3 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 61.7/58.9 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 18.5 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος: 87.25 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 44.0 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 14 χιλ. (χιλιοστά)

2.0 (937A1.000) 2003-2011

Μήκος: 156.4 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 58.9 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος: 87.4 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 44.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 14.4 χιλ. (χιλιοστά)

2.0 (AR01588) 1990-1993

Μήκος: 76.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 70 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος: 55.7 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 53 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά)

2.0 (939B3.000) 2009-2011

Μήκος: 109.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 80.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15.8 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος: 116.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 49.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

2.0 (AR01590) 1990-1993

Μήκος: 76.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 70 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος: 55.7 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 53 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά)

2.2 (939A5.000) 2006-2011

Μήκος: 109.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 80.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15.8 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος: 116.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 49.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

2.4 (939A3.000) 2006-2011

Μήκος: 131.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 77.3 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15.8 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος: 116.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 49.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

2.4 (939A9.000) 2006-2011

Μήκος: 155.1/156.3 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 69/71.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 20.3 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος: 116.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 49.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

3.0 (AR16105) 2001-2003

Μήκος: 109.7 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 69.3 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος: 87.4 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 44.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 14.4 χιλ. (χιλιοστά)

3.0 (AR16101) 2001-2003

Μήκος: 69.3 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 69.3 χιλ. (χιλιοστά)

-
3.2 (939A.000) 2006-2011

Μήκος: 131.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 77.3 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 15.8 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος: 116.6 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 49.8 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

3.2 (936A6.000) 2003-2011

Μήκος: 109.7 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 69.3 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά)

Μήκος: 87.4 χιλ. (χιλιοστά)

Πλάτος: 44.5 χιλ. (χιλιοστά)

Πάχος: 14.4 χιλ. (χιλιοστά)