Τύπος λαμπών στα φώτα πέδησης του Alfa Romeo Spider.

Spider 1.7

Τύπος Βάση Ισχύς Τάση
- BA15S 21 W 12 V
- BAY15d 21/5 W 12 V
- BAY15D SBC 21/5 W 12 V

Spider 1.8

Τύπος Βάση Ισχύς Τάση
- BAY15d 21/5 W 12 V
- BAY15D SBC 21/5 W 12 V

Spider 2.0

Τύπος Βάση Ισχύς Τάση
- BA15S 21 W 12 V
- BAY15D 21/5 W 12 V
- BAY15D SBC 21/5 W 12 V
- - 21/5 W 12 V
- BAY15d 21/5 W 12 V
- W2.1 x 9.5d 5 W 12 V

Spider 2.2

Τύπος Βάση Ισχύς Τάση
- BA15S 21 W 12 V
- BAY15d 21/5 W 12 V
- BAY15D SBC 21/5 W 12 V

Spider 2.4

Τύπος Βάση Ισχύς Τάση
- BA15S 21 W 12 V
- BAY15D SBC 21/5 W 12 V
- BAY15d 21/5 W 12 V

Spider 3.0

Τύπος Βάση Ισχύς Τάση
- BAY15D SBC 21/5 W 12 V
- BA15S 21 W 12 V

Spider 3.2

Τύπος Βάση Ισχύς Τάση
- BA15S 21 W 12 V
- BAY15D 21/5 W 12 V
- BAY15d 21/5 W 12 V
- BAY15D SBC 21/5 W 12 V
- - 21/5 W 12 V

Spider 1.7

Τύπος
-
Βάση
BA15S
Ισχύς
21 W
Τάση
12 V
Τύπος
-
Βάση
BAY15d
Ισχύς
21/5 W
Τάση
12 V
Τύπος
-
Βάση
BAY15D SBC
Ισχύς
21/5 W
Τάση
12 V

Spider 1.8

Τύπος
-
Βάση
BAY15d
Ισχύς
21/5 W
Τάση
12 V
Τύπος
-
Βάση
BAY15D SBC
Ισχύς
21/5 W
Τάση
12 V

Spider 2.0

Τύπος
-
Βάση
BA15S
Ισχύς
21 W
Τάση
12 V
Τύπος
-
Βάση
BAY15D
Ισχύς
21/5 W
Τάση
12 V
Τύπος
-
Βάση
BAY15D SBC
Ισχύς
21/5 W
Τάση
12 V
Τύπος
-
Βάση
-
Ισχύς
21/5 W
Τάση
12 V
Τύπος
-
Βάση
BAY15d
Ισχύς
21/5 W
Τάση
12 V
Τύπος
-
Βάση
W2.1 x 9.5d
Ισχύς
5 W
Τάση
12 V

Spider 2.2

Τύπος
-
Βάση
BA15S
Ισχύς
21 W
Τάση
12 V
Τύπος
-
Βάση
BAY15d
Ισχύς
21/5 W
Τάση
12 V
Τύπος
-
Βάση
BAY15D SBC
Ισχύς
21/5 W
Τάση
12 V

Spider 2.4

Τύπος
-
Βάση
BA15S
Ισχύς
21 W
Τάση
12 V
Τύπος
-
Βάση
BAY15D SBC
Ισχύς
21/5 W
Τάση
12 V
Τύπος
-
Βάση
BAY15d
Ισχύς
21/5 W
Τάση
12 V

Spider 3.0

Τύπος
-
Βάση
BAY15D SBC
Ισχύς
21/5 W
Τάση
12 V
Τύπος
-
Βάση
BA15S
Ισχύς
21 W
Τάση
12 V

Spider 3.2

Τύπος
-
Βάση
BA15S
Ισχύς
21 W
Τάση
12 V
Τύπος
-
Βάση
BAY15D
Ισχύς
21/5 W
Τάση
12 V
Τύπος
-
Βάση
BAY15d
Ισχύς
21/5 W
Τάση
12 V
Τύπος
-
Βάση
BAY15D SBC
Ισχύς
21/5 W
Τάση
12 V
Τύπος
-
Βάση
-
Ισχύς
21/5 W
Τάση
12 V