Τύπος λαμπών φωτισμού της πινακίδας κυκλοφορίας του Alfa Romeo Spider.

SPIDER (939_) 2006-2011

Τύπος Βάση Ισχύς Τάση
W5W W2,1x9,5d 5W 12V

SPIDER (916_) 1994-2005

Τύπος Βάση Ισχύς Τάση
W5W W2,1x9,5d 5W 12V

SPIDER (939_) 2006-2011

Τύπος
W5W
Βάση
W2,1x9,5d
Ισχύς
5W
Τάση
12V

SPIDER (916_) 1994-2005

Τύπος
W5W
Βάση
W2,1x9,5d
Ισχύς
5W
Τάση
12V