Τύπος λαμπών στα φώτα οπισθοδρόμησης του Alfa Romeo Spider.

Spider 1.7

Τύπος Βάση Ισχύς Τάση
- BA15S 21 W 12 V

Spider 1.8

Τύπος Βάση Ισχύς Τάση
- BA15S 21 W 12 V

Spider 2.0

Τύπος Βάση Ισχύς Τάση
- BA15S 21 W 12 V

Spider 2.2

Τύπος Βάση Ισχύς Τάση
- BA15S 21 W 12 V

Spider 2.4

Τύπος Βάση Ισχύς Τάση
- BA15S 21 W 12 V

Spider 3.0

Τύπος Βάση Ισχύς Τάση
- BA15S 21 W 12 V

Spider 3.2

Τύπος Βάση Ισχύς Τάση
- BA15S 21 W 12 V

Spider 1.7

Τύπος
-
Βάση
BA15S
Ισχύς
21 W
Τάση
12 V

Spider 1.8

Τύπος
-
Βάση
BA15S
Ισχύς
21 W
Τάση
12 V

Spider 2.0

Τύπος
-
Βάση
BA15S
Ισχύς
21 W
Τάση
12 V

Spider 2.2

Τύπος
-
Βάση
BA15S
Ισχύς
21 W
Τάση
12 V

Spider 2.4

Τύπος
-
Βάση
BA15S
Ισχύς
21 W
Τάση
12 V

Spider 3.0

Τύπος
-
Βάση
BA15S
Ισχύς
21 W
Τάση
12 V

Spider 3.2

Τύπος
-
Βάση
BA15S
Ισχύς
21 W
Τάση
12 V