Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Nissan Primera

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2005Primera Χατσμπάκ 1.8i S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 1.8i S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.0i S (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.0i S (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.2Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.2dCi S (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 1.8i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.2dCi SX (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 1.8i SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 1.8i SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.0i SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.0i SE (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.2Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.2dCi SE (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 1.8i SE LPG (Πεντάπορτο μοντέλο)10.63 λ/100 χλμ7.92 λ/100 χλμ6.36 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 1.8i Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 1.8i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 1.8i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.0i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.0i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.2Di SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.2dCi SVE (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.0i T-SPEC (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.0i T-SPEC (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2005Primera Χατσμπάκ 2.2dCi T-SPEC (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 1.8i S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.0i S (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.0i S (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.2Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.2dCi S (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 1.8i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.2dCi SX (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 1.8i SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.0i SE (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.0i SE (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.2Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.2dCi SE (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 1.8i SE LPG (Πεντάπορτο μοντέλο)10.63 λ/100 χλμ7.92 λ/100 χλμ6.36 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 1.8i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.0i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.0i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.2Di SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.2dCi SVE (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.0i T-SPEC (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.0i T-SPEC (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2005Primera Station wagon 2.2 dCi T-SPEC (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 1.8i S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 1.8i S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.0i S (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.0i S (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.2Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.2dCi S (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 1.8i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.2dCi SX (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 1.8i SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 1.8i SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.0i SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.0i SE (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.2Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.2dCi SE (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 1.8i SE LPG (Πεντάπορτο μοντέλο)10.63 λ/100 χλμ7.92 λ/100 χλμ6.36 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 1.8i Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 1.8i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 1.8i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.0i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.0i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.2Di SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.2dCi SVE (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.0i T-SPEC (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.0i T-SPEC (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2004Primera Χατσμπάκ 2.2dCi T-SPEC (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 1.8i S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.0i S (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.0i S (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.2Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.2dCi S (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 1.8i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.2dCi SX (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 1.8i SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.0i SE (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.0i SE (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.2Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.2dCi SE (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 1.8i SE LPG (Πεντάπορτο μοντέλο)10.63 λ/100 χλμ7.92 λ/100 χλμ6.36 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 1.8i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.0i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.0i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.2Di SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.2dCi SVE (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.0i T-SPEC (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.0i T-SPEC (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2004Primera Station wagon 2.2 dCi T-SPEC (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 1.8i S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 1.8i S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.0i S (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.0i S (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.2Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.2dCi S (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 1.8i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.2dCi SX (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 1.8i SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 1.8i SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.0i SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.0i SE (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.2Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.2dCi SE (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 1.8i SE LPG (Πεντάπορτο μοντέλο)10.63 λ/100 χλμ7.92 λ/100 χλμ6.36 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 1.8i Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 1.8i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 1.8i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.0i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.0i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.2Di SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.2dCi SVE (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.0i T-SPEC (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.0i T-SPEC (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Primera Χατσμπάκ 2.2dCi T-SPEC (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 1.8i S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.0i S (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.0i S (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.2Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.2dCi S (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 1.8i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.2dCi SX (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 1.8i SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.0i SE (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.0i SE (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.2Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.2dCi SE (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 1.8i SE LPG (Πεντάπορτο μοντέλο)10.63 λ/100 χλμ7.92 λ/100 χλμ6.36 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 1.8i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.0i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.0i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.2Di SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.2dCi SVE (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.0i T-SPEC (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.0i T-SPEC (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Primera Station wagon 2.2 dCi T-SPEC (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 1.8i S (Τετράπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 1.8i S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 2.0i S (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 2.0i S (Τετράπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 2.2Di S (Τετράπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 2.2dCi S (138ps) (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 1.8i SE (Τετράπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 1.8i SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 2.0i SE (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 2.0i SE (Τετράπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 2.2Di SE (Τετράπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 2.2dCi SE (138ps) (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 1.8i SE LPG (Τετράπορτο μοντέλο)10.63 λ/100 χλμ7.92 λ/100 χλμ6.36 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 1.8i SVE (Τετράπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 1.8i SVE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 2.0i SVE (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 2.0i SVE (Τετράπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 2.2Di SVE (Τετράπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 2.2dCi SVE (138ps) (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 2.0i T-SPEC (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2003Primera Σεντάν 2.0i T-SPEC (Τετράπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 1.8i S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 1.8i S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.0i S (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.0i S (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.2Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.2dCi S (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 1.8i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.2dCi SX (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 1.8i SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 1.8i SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.0i SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.0i SE (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.2Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.2dCi SE (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 1.8i SE LPG (Πεντάπορτο μοντέλο)10.63 λ/100 χλμ7.92 λ/100 χλμ6.36 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 1.8i Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 1.8i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 1.8i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.0i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.0i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.2Di SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.2dCi SVE (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.0i T-SPEC (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.0i T-SPEC (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Χατσμπάκ 2.2dCi T-SPEC (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 1.8i S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.0i S (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.0i S (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.2Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.2dCi S (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 1.8i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.0i SX (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.2dCi SX (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 1.8i SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.0i SE (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.0i SE (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.2Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.2dCi SE (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 1.8i SE LPG (Πεντάπορτο μοντέλο)10.63 λ/100 χλμ7.92 λ/100 χλμ6.36 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 1.8i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.0i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.0i SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.2Di SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.2dCi SVE (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.0i T-SPEC (Πεντάπορτο μοντέλο)10.17 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.0i T-SPEC (Πεντάπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Station wagon 2.2 dCi T-SPEC (138ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 1.8i S (Τετράπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 1.8i S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 2.0i S (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 2.0i S (Τετράπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 2.2Di S (Τετράπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 2.2dCi S (138ps) (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 1.8i SE (Τετράπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 1.8i SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 2.0i SE (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 2.0i SE (Τετράπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 2.2Di SE (Τετράπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 2.2dCi SE (138ps) (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 1.8i SE LPG (Τετράπορτο μοντέλο)10.63 λ/100 χλμ7.92 λ/100 χλμ6.36 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 1.8i SVE (Τετράπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 1.8i SVE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 2.0i SVE (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 2.0i SVE (Τετράπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 2.2Di SVE (Τετράπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 2.2dCi SVE (138ps) (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 2.0i T-SPEC (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2002Primera Σεντάν 2.0i T-SPEC (Τετράπορτο μοντέλο) M-CVT9.96 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 1.6 16V E (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 2.0 TD E (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 1.6 Activ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 1.8 Activ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 1.6 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 1.8 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 2.0 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 2.0 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 2.0 TD S (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 1.8 16V S LPG (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 1.8 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 2.0 TD SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 1.8 16V SE LPG (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 1.8 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 2.0 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 2.0 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 2.0 16V Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 2.0 16V Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 1.6 16V E (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 1.6 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 1.8 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 2.0 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 2.0 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.17 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 2.0 TD S (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 1.8 16V S LPG (Πεντάπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 1.8 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.35 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.17 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 1.8 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 2.0 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 2.0 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.17 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 2.0 16V Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 2.0 16V Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.17 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 2.0 16V SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Primera Station wagon 2.0 16V SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.35 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2001Primera Σεντάν 1.6 16V S (Τετράπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2001Primera Σεντάν 1.8 16V S (Τετράπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2001Primera Σεντάν 2.0 16V S (Τετράπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Primera Σεντάν 2.0 16V S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Primera Σεντάν 2.0 TD S (Τετράπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Primera Σεντάν 1.8 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2001Primera Σεντάν 2.0 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Primera Σεντάν 2.0 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Primera Σεντάν 2.0 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Primera Σεντάν 2.0 TD SE (Τετράπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Primera Σεντάν 1.8 16V Sport (Τετράπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2001Primera Σεντάν 2.0 16V Sport (Τετράπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Primera Σεντάν 2.0 16V Sport (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Primera Σεντάν 2.0 16V Sport+ (Τετράπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Primera Σεντάν 2.0 16V Sport+ (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Primera Σεντάν 2.0 16V SE+ (Τετράπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Primera Σεντάν 2.0 16V SE+ (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 1.6 16V E (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 2.0 TD E (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 1.6 Activ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 1.8 Activ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 1.6 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 1.8 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 2.0 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 2.0 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 2.0 TD S (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 1.8 16V S LPG (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 1.8 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 2.0 TD SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 1.8 16V SE LPG (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 1.8 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 2.0 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 2.0 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 2.0 16V Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 2.0 16V Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 1.6 16V E (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 1.6 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 1.8 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 2.0 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 2.0 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.17 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 2.0 TD S (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 1.8 16V S LPG (Πεντάπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 1.8 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.35 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.17 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 1.8 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 2.0 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 2.0 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.17 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 2.0 16V Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 2.0 16V Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.17 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 2.0 16V SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Primera Station wagon 2.0 16V SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.35 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2000Primera Σεντάν 1.6 16V S (Τετράπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2000Primera Σεντάν 1.8 16V S (Τετράπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2000Primera Σεντάν 2.0 16V S (Τετράπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Primera Σεντάν 2.0 16V S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Primera Σεντάν 2.0 TD S (Τετράπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Primera Σεντάν 1.8 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2000Primera Σεντάν 2.0 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Primera Σεντάν 2.0 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Primera Σεντάν 2.0 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Primera Σεντάν 2.0 TD SE (Τετράπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Primera Σεντάν 1.8 16V Sport (Τετράπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2000Primera Σεντάν 2.0 16V Sport (Τετράπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Primera Σεντάν 2.0 16V Sport (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Primera Σεντάν 2.0 16V Sport+ (Τετράπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Primera Σεντάν 2.0 16V Sport+ (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Primera Σεντάν 2.0 16V SE+ (Τετράπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Primera Σεντάν 2.0 16V SE+ (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 1.6 16V E (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 2.0 TD E (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 1.6 Activ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 1.8 Activ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 1.6 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 1.8 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 2.0 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 2.0 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 2.0 TD S (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 1.8 16V S LPG (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 1.8 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 2.0 TD SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 1.8 16V SE LPG (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 1.8 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 2.0 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 2.0 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 2.0 16V Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 2.0 16V Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 1.6 16V E (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 1.6 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 1.8 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 2.0 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 2.0 16V S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.17 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 2.0 TD S (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 1.8 16V S LPG (Πεντάπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 1.8 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.35 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.17 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 1.8 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.28 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 2.0 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 2.0 16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.17 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 2.0 16V Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 2.0 16V Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.17 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 2.0 16V SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Primera Station wagon 2.0 16V SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.35 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
1999Primera Σεντάν 1.6 16V S (Τετράπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Primera Σεντάν 1.8 16V S (Τετράπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Primera Σεντάν 2.0 16V S (Τετράπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Primera Σεντάν 2.0 16V S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Primera Σεντάν 2.0 TD S (Τετράπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
1999Primera Σεντάν 1.8 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Primera Σεντάν 2.0 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Primera Σεντάν 2.0 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Primera Σεντάν 2.0 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Primera Σεντάν 2.0 TD SE (Τετράπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
1999Primera Σεντάν 1.8 16V Sport (Τετράπορτο μοντέλο)8.19 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Primera Σεντάν 2.0 16V Sport (Τετράπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Primera Σεντάν 2.0 16V Sport (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Primera Σεντάν 2.0 16V Sport+ (Τετράπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Primera Σεντάν 2.0 16V Sport+ (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Primera Σεντάν 2.0 16V SE+ (Τετράπορτο μοντέλο)9.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Primera Σεντάν 2.0 16V SE+ (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6)10.13 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 1.6 16V Equation (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 TD Equation (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 1.6 16V Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 1.6 16V SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 TD SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SX Bi-Fuel (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 1.6 16V Si (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 1.6 16V Si (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 1.6 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)6 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 1.6 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 TD GX (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)5 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 TD GX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 1.6 16V Profile (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 TD Profile (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 1.6 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 1.6 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)6 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)7 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)7 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 TD SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 TD SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SRi (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)8.94 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GT (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GT SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GT LE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1998Primera Χατσμπάκ 2.0 TD SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Station wagon 1.6 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Station wagon 2.0 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Station wagon 2.0 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1998Primera Station wagon 2.0 TD GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Station wagon 2.0 16V GX Bi-Fuel (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Station wagon 2.0 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Station wagon 2.0 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1998Primera Station wagon 2.0 TD SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Station wagon 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Station wagon 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 1.6 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)6 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 1.6 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 TD GX (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)5 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 TD GX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 1.6 16V Si (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 1.6 16V Si (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 16V SRi (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 16V SRi (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 1.6 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 1.6 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)6 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)7 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)7 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 TD SLX (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 TD SLX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 16V GT (Τετράπορτο μοντέλο)9.11 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 16V GT SE (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 16V GT LE (Τετράπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1998Primera Σεντάν 2.0 TD SE (Τετράπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 1.6 16V Equation (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 TD Equation (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 1.6 16V Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 1.6 16V SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 TD SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SX Bi-Fuel (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 1.6 16V Si (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 1.6 16V Si (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 1.6 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)6 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 1.6 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 TD GX (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)5 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 TD GX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 1.6 16V Profile (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 TD Profile (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 1.6 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 1.6 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)6 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)7 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)7 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 TD SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 TD SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SRi (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)8.94 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GT (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GT SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GT LE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1997Primera Χατσμπάκ 2.0 TD SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Station wagon 1.6 LS (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Primera Station wagon 1.6i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Primera Station wagon 1.6 LX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Primera Station wagon 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Primera Station wagon 2.0i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Primera Station wagon 2.0i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Primera Station wagon 2.0 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Primera Station wagon 2.0 GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997Primera Station wagon 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 1.6 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)6 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 1.6 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 TD GX (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)5 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 TD GX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 1.6 16V Si (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 1.6 16V Si (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 16V SRi (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 16V SRi (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 1.6 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 1.6 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)6 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)7 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)7 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 TD SLX (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 TD SLX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 16V GT (Τετράπορτο μοντέλο)9.11 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 16V GT SE (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 16V GT LE (Τετράπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1997Primera Σεντάν 2.0 TD SE (Τετράπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 1.6 16V Equation (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 TD Equation (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 1.6 16V Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 1.6 16V SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 TD SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SX Bi-Fuel (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 1.6 16V Si (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 1.6 16V Si (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 1.6 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)6 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 1.6 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 TD GX (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)5 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 TD GX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 1.6 16V Profile (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 TD Profile (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 1.6 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 1.6 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)6 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)7 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)7 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 TD SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 TD SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SRi (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)8.94 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GT (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GT SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 16V GT LE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 16V SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1996Primera Χατσμπάκ 2.0 TD SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Station wagon 1.6 LS (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Station wagon 1.6i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Station wagon 1.6 LX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Station wagon 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Station wagon 2.0i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Station wagon 2.0i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Station wagon 2.0 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Primera Station wagon 2.0 GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996Primera Station wagon 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 1.6 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)6 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 1.6 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 16V GX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 TD GX (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)5 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 TD GX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 1.6 16V Si (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 1.6 16V Si (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 16V SRi (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 16V SRi (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 1.6 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 1.6 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)6 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)7 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)7 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 16V SLX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 TD SLX (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 TD SLX (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)7.2 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 16V GT (Τετράπορτο μοντέλο)9.11 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 16V GT SE (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 16V GT LE (Τετράπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 16V SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.5 λ/100 χλμ27.13 λ/100 χλμ34.71 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 TD SE (Τετράπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 1.6i LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 1.6 Precision (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 1.6 LX Cat (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 1.6i SRi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 1.6 SLX Cat (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 1.6i SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0i LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 SRi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0i SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0e GT (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 D LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Primera Σεντάν 2.0 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Χατσμπάκ 1.6i Equation (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Χατσμπάκ 1.6i Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Χατσμπάκ 1.6 LX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Χατσμπάκ 1.6i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Χατσμπάκ 1.6i SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Χατσμπάκ 1.6 SLX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Χατσμπάκ 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Χατσμπάκ 1.6 Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Χατσμπάκ 1.6 Action (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Χατσμπάκ 2.0 SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Χατσμπάκ 2.0i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Χατσμπάκ 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Χατσμπάκ 2.0e GT Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Χατσμπάκ 2.0i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1995Primera Χατσμπάκ 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1995Primera Χατσμπάκ 2.0 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1995Primera Station wagon 1.6 LS (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Station wagon 1.6i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Station wagon 1.6 LX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Station wagon 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Station wagon 2.0i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Station wagon 2.0i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Station wagon 2.0 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1995Primera Station wagon 2.0 GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995Primera Station wagon 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Σεντάν 1.6i LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Σεντάν 1.6 Precision (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Σεντάν 1.6 LX Cat (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Σεντάν 1.6i SRi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Σεντάν 1.6 SLX Cat (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Σεντάν 1.6i SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Σεντάν 2.0i LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Σεντάν 2.0 SRi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Σεντάν 2.0i SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Σεντάν 2.0e GT (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Σεντάν 2.0 D LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Primera Σεντάν 2.0 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Χατσμπάκ 1.6i Equation (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Χατσμπάκ 1.6i Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Χατσμπάκ 1.6 LX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Χατσμπάκ 1.6i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Χατσμπάκ 1.6i SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Χατσμπάκ 1.6 SLX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Χατσμπάκ 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Χατσμπάκ 1.6 Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Χατσμπάκ 1.6 Action (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Χατσμπάκ 2.0 SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Χατσμπάκ 2.0i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Χατσμπάκ 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Χατσμπάκ 2.0e GT Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Χατσμπάκ 2.0i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1994Primera Χατσμπάκ 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1994Primera Χατσμπάκ 2.0 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1994Primera Station wagon 1.6 LS (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Station wagon 1.6i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Station wagon 1.6 LX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Station wagon 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Station wagon 2.0i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Station wagon 2.0i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Station wagon 2.0 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1994Primera Station wagon 2.0 GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1994Primera Station wagon 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Σεντάν 1.6i LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Σεντάν 1.6 Precision (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Σεντάν 1.6 LX Cat (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Σεντάν 1.6i SRi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Σεντάν 1.6 SLX Cat (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Σεντάν 1.6i SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Σεντάν 2.0i LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Σεντάν 2.0 SRi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Σεντάν 2.0i SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Σεντάν 2.0e GT (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Σεντάν 2.0 D LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Primera Σεντάν 2.0 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Χατσμπάκ 1.6i Equation (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Χατσμπάκ 1.6i Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Χατσμπάκ 1.6 LX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Χατσμπάκ 1.6i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Χατσμπάκ 1.6i SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Χατσμπάκ 1.6 SLX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Χατσμπάκ 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Χατσμπάκ 1.6 Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Χατσμπάκ 1.6 Action (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Χατσμπάκ 2.0 SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Χατσμπάκ 2.0i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Χατσμπάκ 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Χατσμπάκ 2.0e GT Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Χατσμπάκ 2.0i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1993Primera Χατσμπάκ 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1993Primera Χατσμπάκ 2.0 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1993Primera Station wagon 1.6 LS (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Station wagon 1.6i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Station wagon 1.6 LX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Station wagon 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Station wagon 2.0i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Station wagon 2.0i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Station wagon 2.0 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1993Primera Station wagon 2.0 GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1993Primera Station wagon 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Σεντάν 1.6i LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Σεντάν 1.6 Precision (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Σεντάν 1.6 LX Cat (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Σεντάν 1.6i SRi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Σεντάν 1.6 SLX Cat (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Σεντάν 1.6i SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Σεντάν 2.0i LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Σεντάν 2.0 SRi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Σεντάν 2.0i SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Σεντάν 2.0e GT (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Σεντάν 2.0 D LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Primera Σεντάν 2.0 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Χατσμπάκ 1.6i Equation (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Χατσμπάκ 1.6i Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Χατσμπάκ 1.6 LX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Χατσμπάκ 1.6i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Χατσμπάκ 1.6i SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Χατσμπάκ 1.6 SLX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Χατσμπάκ 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Χατσμπάκ 1.6 Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Χατσμπάκ 1.6 Action (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Χατσμπάκ 2.0 SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Χατσμπάκ 2.0i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Χατσμπάκ 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Χατσμπάκ 2.0e GT Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Χατσμπάκ 2.0i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1992Primera Χατσμπάκ 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1992Primera Χατσμπάκ 2.0 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1992Primera Station wagon 1.6 LS (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Station wagon 1.6i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Station wagon 1.6 LX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Station wagon 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Station wagon 2.0i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Station wagon 2.0i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Station wagon 2.0 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1992Primera Station wagon 2.0 GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1992Primera Station wagon 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Σεντάν 1.6i LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Σεντάν 1.6 Precision (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Σεντάν 1.6 LX Cat (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Σεντάν 1.6i SRi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Σεντάν 1.6 SLX Cat (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Σεντάν 1.6i SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Σεντάν 2.0i LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Σεντάν 2.0 SRi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Σεντάν 2.0i SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Σεντάν 2.0e GT (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Σεντάν 2.0 D LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Primera Σεντάν 2.0 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Χατσμπάκ 1.6i Equation (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Χατσμπάκ 1.6i Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Χατσμπάκ 1.6 LX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Χατσμπάκ 1.6i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Χατσμπάκ 1.6i SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Χατσμπάκ 1.6 SLX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Χατσμπάκ 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Χατσμπάκ 1.6 Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Χατσμπάκ 1.6 Action (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Χατσμπάκ 2.0 SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Χατσμπάκ 2.0i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Χατσμπάκ 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Χατσμπάκ 2.0e GT Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Χατσμπάκ 2.0i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1991Primera Χατσμπάκ 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1991Primera Χατσμπάκ 2.0 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1991Primera Station wagon 1.6 LS (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Station wagon 1.6i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Station wagon 1.6 LX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Station wagon 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Station wagon 2.0i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Station wagon 2.0i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Station wagon 2.0 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1991Primera Station wagon 2.0 GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1991Primera Station wagon 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Σεντάν 1.6i LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Σεντάν 1.6 Precision (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Σεντάν 1.6 LX Cat (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Σεντάν 1.6i SRi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Σεντάν 1.6 SLX Cat (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Σεντάν 1.6i SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Σεντάν 2.0i LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Σεντάν 2.0 SRi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Σεντάν 2.0i SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Σεντάν 2.0e GT (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Σεντάν 2.0 D LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Primera Σεντάν 2.0 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Χατσμπάκ 1.6i Equation (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Χατσμπάκ 1.6i Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Χατσμπάκ 1.6 LX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Χατσμπάκ 1.6i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Χατσμπάκ 1.6i SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Χατσμπάκ 1.6 SLX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Χατσμπάκ 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Χατσμπάκ 1.6 Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Χατσμπάκ 1.6 Action (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Χατσμπάκ 2.0 SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Χατσμπάκ 2.0i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Χατσμπάκ 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Χατσμπάκ 2.0e GT Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Χατσμπάκ 2.0i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1990Primera Χατσμπάκ 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1990Primera Χατσμπάκ 2.0 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1990Primera Station wagon 1.6 LS (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Station wagon 1.6i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Station wagon 1.6 LX Cat (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Station wagon 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Station wagon 2.0i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Station wagon 2.0i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Station wagon 2.0 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1990Primera Station wagon 2.0 GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1990Primera Station wagon 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Σεντάν 1.6i LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Σεντάν 1.6 Precision (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Σεντάν 1.6 LX Cat (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Σεντάν 1.6i SRi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Σεντάν 1.6 SLX Cat (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Σεντάν 1.6i SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Σεντάν 2.0i LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Σεντάν 2.0 SRi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Σεντάν 2.0i SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Σεντάν 2.0e GT (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Σεντάν 2.0 D LX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Primera Σεντάν 2.0 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: