Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Nissan Primera.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.8QG18DE2006

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2001

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2000

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1999

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1.6QG16DE2007

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2006

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

GA16DE2002

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2001

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2000

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1999

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1998

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1997

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1996

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1995

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1994

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1993

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

GA16DS1996

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1995

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1994

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1993

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1992

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1991

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1990

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2.0QR20DE2006

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

SR20DE2002

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος:205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2001

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος:205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2000

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος:205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1999

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1998

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος:205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1997

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1996

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1995

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1994

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1993

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

CD20T2002

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2001

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2000

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1999

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1998

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1997

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος:205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

1996

Μήκος: 263 χλστ

Πλάτος: 205 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

SR201999

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

SR20DI1999

Μήκος: 250 χλστ

Πλάτος: 193 χλστ

Ύψος: 20 χλστ

2.2YD22DDT2006

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: