Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Nissan Pixo

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013Pixo Χατσμπάκ 1.0 Visia (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2013Pixo Χατσμπάκ 1.0 Acenta (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2013Pixo Χατσμπάκ 1.0 Acenta (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.79 λ/100 χλμ
2013Pixo Χατσμπάκ 1.0 N-Tec (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2013Pixo Χατσμπάκ 1.0 N-Tec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.79 λ/100 χλμ
2013Pixo Χατσμπάκ 1.0 Tekna (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2013Pixo Χατσμπάκ 1.0 Tekna (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.79 λ/100 χλμ
2012Pixo Χατσμπάκ 1.0 Visia (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2012Pixo Χατσμπάκ 1.0 Acenta (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2012Pixo Χατσμπάκ 1.0 Acenta (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.79 λ/100 χλμ
2012Pixo Χατσμπάκ 1.0 N-Tec (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2012Pixo Χατσμπάκ 1.0 N-Tec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.79 λ/100 χλμ
2012Pixo Χατσμπάκ 1.0 Tekna (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2012Pixo Χατσμπάκ 1.0 Tekna (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.79 λ/100 χλμ
2011Pixo Χατσμπάκ 1.0 Visia (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2011Pixo Χατσμπάκ 1.0 Acenta (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2011Pixo Χατσμπάκ 1.0 Acenta (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.79 λ/100 χλμ
2011Pixo Χατσμπάκ 1.0 N-Tec (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2011Pixo Χατσμπάκ 1.0 N-Tec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.79 λ/100 χλμ
2011Pixo Χατσμπάκ 1.0 Tekna (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2011Pixo Χατσμπάκ 1.0 Tekna (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.79 λ/100 χλμ
2010Pixo Χατσμπάκ 1.0 Visia (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2010Pixo Χατσμπάκ 1.0 Acenta (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2010Pixo Χατσμπάκ 1.0 Acenta (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.79 λ/100 χλμ
2010Pixo Χατσμπάκ 1.0 N-Tec (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2010Pixo Χατσμπάκ 1.0 N-Tec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.79 λ/100 χλμ
2010Pixo Χατσμπάκ 1.0 Tekna (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2010Pixo Χατσμπάκ 1.0 Tekna (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.79 λ/100 χλμ
2009Pixo Χατσμπάκ 1.0 Visia (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2009Pixo Χατσμπάκ 1.0 Acenta (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2009Pixo Χατσμπάκ 1.0 Acenta (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.79 λ/100 χλμ
2009Pixo Χατσμπάκ 1.0 N-Tec (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2009Pixo Χατσμπάκ 1.0 N-Tec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.79 λ/100 χλμ
2009Pixo Χατσμπάκ 1.0 Tekna (Πεντάπορτο μοντέλο)4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2009Pixo Χατσμπάκ 1.0 Tekna (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.79 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: