Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Nissan Almera

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 E (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 E (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 E (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 E (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Τρίπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Τρίπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.15 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 Twister (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 Twister (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 Activ (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 Activ (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SX (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)6.13 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 SE Extras (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport (Τρίπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport+ (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport+ (Τρίπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 SX Extras (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SX Extras (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 Elegance (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 16v Flare (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 16v Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 16v Flare (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 16v Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Flare (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Flare (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 SVE (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SVE (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.5 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.15 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Pulse (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Pulse (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 16v SXE (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 1.8 16v SXE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SXE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SXE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Almera Σεντάν 1.5 S (Τετράπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Σεντάν 1.5 S (Τετράπορτο μοντέλο) (01)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Σεντάν 1.8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2005Almera Σεντάν 1.8 S (Τετράπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2005Almera Σεντάν 1.8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2005Almera Σεντάν 1.5 SE (Τετράπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) (02)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2005Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2005Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) (01)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2005Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2005Almera Σεντάν 2.2 Di SE (Τετράπορτο μοντέλο) (02)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Σεντάν 2.2 Di SE (Τετράπορτο μοντέλο) (01)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Σεντάν 2.2 dCi SE (112ps) (Τετράπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Almera Σεντάν 2.2 dCi SE (136ps) (Τετράπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Almera Σεντάν 1.8 SE+ (Τετράπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2005Almera Σεντάν 1.8 SE+ (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 E (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 E (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 E (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 E (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Τρίπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Τρίπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.15 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 Twister (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 Twister (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 Activ (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 Activ (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SX (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)6.13 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 SE Extras (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport (Τρίπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport+ (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport+ (Τρίπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 SX Extras (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SX Extras (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 Elegance (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 16v Flare (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 16v Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 16v Flare (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 16v Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Flare (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Flare (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 SVE (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SVE (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.5 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.15 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Pulse (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Pulse (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 16v SXE (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 1.8 16v SXE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SXE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SXE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Almera Σεντάν 1.5 S (Τετράπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Σεντάν 1.5 S (Τετράπορτο μοντέλο) (01)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Σεντάν 1.8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2004Almera Σεντάν 1.8 S (Τετράπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2004Almera Σεντάν 1.8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2004Almera Σεντάν 1.5 SE (Τετράπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) (02)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2004Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2004Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) (01)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2004Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2004Almera Σεντάν 2.2 Di SE (Τετράπορτο μοντέλο) (02)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Σεντάν 2.2 Di SE (Τετράπορτο μοντέλο) (01)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Σεντάν 2.2 dCi SE (112ps) (Τετράπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Almera Σεντάν 2.2 dCi SE (136ps) (Τετράπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Almera Σεντάν 1.8 SE+ (Τετράπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2004Almera Σεντάν 1.8 SE+ (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 E (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 E (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 E (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 E (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Τρίπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Τρίπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.15 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 Twister (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 Twister (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 Activ (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 Activ (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SX (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)6.13 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 SE Extras (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport (Τρίπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport+ (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport+ (Τρίπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 SX Extras (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SX Extras (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 Elegance (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 16v Flare (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 16v Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 16v Flare (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 16v Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Flare (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Flare (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 SVE (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SVE (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.5 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.15 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Pulse (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Pulse (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 16v SXE (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 1.8 16v SXE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SXE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SXE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003Almera Σεντάν 1.5 S (Τετράπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Σεντάν 1.5 S (Τετράπορτο μοντέλο) (01)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Σεντάν 1.8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Almera Σεντάν 1.8 S (Τετράπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2003Almera Σεντάν 1.8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Almera Σεντάν 1.5 SE (Τετράπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) (02)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2003Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) (01)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2003Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Almera Σεντάν 2.2 Di SE (Τετράπορτο μοντέλο) (02)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Σεντάν 2.2 Di SE (Τετράπορτο μοντέλο) (01)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Σεντάν 2.2 dCi SE (112ps) (Τετράπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Almera Σεντάν 2.2 dCi SE (136ps) (Τετράπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003Almera Σεντάν 1.8 SE+ (Τετράπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2003Almera Σεντάν 1.8 SE+ (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 E (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 E (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 E (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 E (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Τρίπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Τρίπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.15 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 Twister (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 Twister (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 Activ (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 Activ (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SX (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)6.13 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 SE Extras (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport (Τρίπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport+ (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport+ (Τρίπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 SX Extras (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SX Extras (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 Elegance (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 16v Flare (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 16v Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 16v Flare (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 16v Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Flare (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Flare (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 SVE (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SVE (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.5 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.15 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Pulse (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Pulse (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 16v SXE (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 1.8 16v SXE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SXE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2002Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SXE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2002Almera Σεντάν 1.5 S (Τετράπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Σεντάν 1.5 S (Τετράπορτο μοντέλο) (01)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Σεντάν 1.8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Almera Σεντάν 1.8 S (Τετράπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2002Almera Σεντάν 1.8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Almera Σεντάν 1.5 SE (Τετράπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) (02)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2002Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) (01)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2002Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Almera Σεντάν 2.2 Di SE (Τετράπορτο μοντέλο) (02)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Σεντάν 2.2 Di SE (Τετράπορτο μοντέλο) (01)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Σεντάν 2.2 dCi SE (112ps) (Τετράπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Almera Σεντάν 2.2 dCi SE (136ps) (Τετράπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2002Almera Σεντάν 1.8 SE+ (Τετράπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2002Almera Σεντάν 1.8 SE+ (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 E (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 E (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 E (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 E (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Τρίπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Τρίπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.15 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 Twister (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 Twister (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 Activ (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 Activ (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SX (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)6.13 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 SE Extras (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport (Τρίπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport+ (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport+ (Τρίπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 SX Extras (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SX Extras (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 Elegance (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 16v Flare (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 16v Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 16v Flare (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 16v Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Flare (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Flare (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 SVE (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SVE (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.5 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.15 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Pulse (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Pulse (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 16v SXE (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 1.8 16v SXE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SXE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2001Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SXE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2001Almera Σεντάν 1.5 S (Τετράπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Σεντάν 1.5 S (Τετράπορτο μοντέλο) (01)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Σεντάν 1.8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Almera Σεντάν 1.8 S (Τετράπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2001Almera Σεντάν 1.8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Almera Σεντάν 1.5 SE (Τετράπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) (02)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2001Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) (01)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2001Almera Σεντάν 1.8 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Almera Σεντάν 2.2 Di SE (Τετράπορτο μοντέλο) (02)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Σεντάν 2.2 Di SE (Τετράπορτο μοντέλο) (01)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Σεντάν 2.2 dCi SE (112ps) (Τετράπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Almera Σεντάν 2.2 dCi SE (136ps) (Τετράπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2001Almera Σεντάν 1.8 SE+ (Τετράπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ
2001Almera Σεντάν 1.8 SE+ (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 E (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 E (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 E (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 E (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Τρίπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Τρίπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 S (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.15 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 Twister (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 Twister (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 Activ (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 Activ (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SX (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Τρίπορτο μοντέλο) (02)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Τρίπορτο μοντέλο) (00)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)6.13 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 SE Extras (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport (Τρίπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport+ (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport+ (Τρίπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Sport+ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 SE+ (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 SX Extras (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SX Extras (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 Di Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)6.28 λ/100 χλμ4.77 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 Elegance (Τρίπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.28 λ/100 χλμ4.94 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.19 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 16v Flare (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 16v Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 16v Flare (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 16v Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Flare (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Flare (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 SVE (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SVE (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 Di SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (112ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SVE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.5 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.15 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Pulse (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi Pulse (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 16v SXE (Τρίπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 1.8 16v SXE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SXE (136ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2000Almera Χατσμπάκ 2.2 dCi SXE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Si (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Si (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4i (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4i (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.6 SRi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.6 SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Action (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Action (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Activ (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Equation (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Equation (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Groove (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Groove (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Muzic (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Prime (Τρίπορτο μοντέλο) (5/98)6 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Prime (Τρίπορτο μοντέλο) (8/98)6 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Tempo (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Tempo (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.6 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Premium (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 GX (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 2.0D GX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Esteem (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Esteem (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Invitation (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Invitation (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Ambition (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.4 Ambition (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.6 Ambition (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.6 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.6 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 1.6 Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 2.0 GTi (Τρίπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Almera Χατσμπάκ 2.0 GTi (Τρίπορτο μοντέλο) (Body Σετ)9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Almera Σεντάν 1.4 GX (Τετράπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Almera Σεντάν 1.6 GX (Τετράπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1999Almera Σεντάν 1.6 GX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1999Almera Σεντάν 2.0D GX (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Si (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Si (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4i (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4i (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.6 SRi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.6 SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Action (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Action (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Activ (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Equation (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Equation (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Groove (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Groove (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Muzic (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Prime (Τρίπορτο μοντέλο) (5/98)6 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Prime (Τρίπορτο μοντέλο) (8/98)6 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Tempo (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Tempo (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.6 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Premium (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 GX (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 2.0D GX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Esteem (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Esteem (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Invitation (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Invitation (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Ambition (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.4 Ambition (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.6 Ambition (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.6 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.6 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 1.6 Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 2.0 GTi (Τρίπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1998Almera Χατσμπάκ 2.0 GTi (Τρίπορτο μοντέλο) (Body Σετ)9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1998Almera Σεντάν 1.4 GX (Τετράπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1998Almera Σεντάν 1.6 GX (Τετράπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1998Almera Σεντάν 1.6 GX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1998Almera Σεντάν 2.0D GX (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Si (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Si (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4i (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4i (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.6 SRi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.6 SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Action (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Action (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Activ (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Equation (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Equation (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Groove (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Groove (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Muzic (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Prime (Τρίπορτο μοντέλο) (5/98)6 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Prime (Τρίπορτο μοντέλο) (8/98)6 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Tempo (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Tempo (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.6 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Premium (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 GX (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 2.0D GX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Esteem (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Esteem (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Invitation (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Invitation (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Ambition (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.4 Ambition (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.6 Ambition (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.6 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.6 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 1.6 Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 2.0 GTi (Τρίπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1997Almera Χατσμπάκ 2.0 GTi (Τρίπορτο μοντέλο) (Body Σετ)9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1997Almera Σεντάν 1.4 GX (Τετράπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1997Almera Σεντάν 1.6 GX (Τετράπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1997Almera Σεντάν 1.6 GX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1997Almera Σεντάν 2.0D GX (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Si (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Si (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4i (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4i (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.6 SRi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.6 SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Action (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Action (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Activ (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Equation (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Equation (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Groove (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Groove (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Muzic (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Prime (Τρίπορτο μοντέλο) (5/98)6 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Prime (Τρίπορτο μοντέλο) (8/98)6 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Tempo (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Tempo (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.6 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Premium (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 GX (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 2.0D GX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Esteem (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Esteem (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Invitation (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Invitation (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Ambition (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.4 Ambition (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.6 Ambition (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.6 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.6 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 1.6 Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 2.0 GTi (Τρίπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1996Almera Χατσμπάκ 2.0 GTi (Τρίπορτο μοντέλο) (Body Σετ)9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1996Almera Σεντάν 1.4 GX (Τετράπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1996Almera Σεντάν 1.6 GX (Τετράπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1996Almera Σεντάν 1.6 GX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1996Almera Σεντάν 2.0D GX (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Si (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Si (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4i (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4i (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.6 SRi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.6 SRi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Action (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Action (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Activ (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Equation (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Equation (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Groove (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Groove (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Muzic (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Prime (Τρίπορτο μοντέλο) (5/98)6 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Prime (Τρίπορτο μοντέλο) (8/98)6 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Tempo (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Tempo (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.6 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Premium (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 GX (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 2.0D GX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Esteem (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Esteem (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Invitation (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Invitation (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Ambition (Τρίπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.4 Ambition (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.6 Ambition (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.6 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.6 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 1.6 Precision (Πεντάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 2.0 GTi (Τρίπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1995Almera Χατσμπάκ 2.0 GTi (Τρίπορτο μοντέλο) (Body Σετ)9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: