Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Nissan Sunny

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1994Sunny Χατσμπάκ 1.4 Li (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Sunny Χατσμπάκ 1.4 Li (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Sunny Χατσμπάκ 1.4 LX (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1994Sunny Χατσμπάκ 1.4 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1994Sunny Χατσμπάκ 1.4 LXi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Sunny Χατσμπάκ 1.4 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Sunny Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) (SR)6 λ/100 χλμ
1994Sunny Χατσμπάκ 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Sunny Χατσμπάκ 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1994Sunny Χατσμπάκ 2.0 D L (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1994Sunny Χατσμπάκ 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1994Sunny Σεντάν 1.4 Li (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Sunny Σεντάν 1.4 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1994Sunny Σεντάν 1.4 LXi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Sunny Σεντάν 1.6 SLXi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Sunny Σεντάν 1.6 SLXi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1994Sunny Σεντάν 2.0 L (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1994Sunny Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1994Sunny Station wagon 1.6i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Sunny Χατσμπάκ 1.4 Li (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Sunny Χατσμπάκ 1.4 Li (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Sunny Χατσμπάκ 1.4 LX (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1993Sunny Χατσμπάκ 1.4 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1993Sunny Χατσμπάκ 1.4 LXi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Sunny Χατσμπάκ 1.4 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Sunny Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) (SR)6 λ/100 χλμ
1993Sunny Χατσμπάκ 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Sunny Χατσμπάκ 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1993Sunny Χατσμπάκ 2.0 D L (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1993Sunny Χατσμπάκ 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1993Sunny Σεντάν 1.4 Li (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Sunny Σεντάν 1.4 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1993Sunny Σεντάν 1.4 LXi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Sunny Σεντάν 1.6 SLXi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Sunny Σεντάν 1.6 SLXi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1993Sunny Σεντάν 2.0 L (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1993Sunny Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1993Sunny Station wagon 1.6i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Sunny Χατσμπάκ 1.4 Li (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Sunny Χατσμπάκ 1.4 Li (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Sunny Χατσμπάκ 1.4 LX (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1992Sunny Χατσμπάκ 1.4 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1992Sunny Χατσμπάκ 1.4 LXi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Sunny Χατσμπάκ 1.4 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Sunny Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) (SR)6 λ/100 χλμ
1992Sunny Χατσμπάκ 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Sunny Χατσμπάκ 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1992Sunny Χατσμπάκ 2.0 D L (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1992Sunny Χατσμπάκ 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1992Sunny Σεντάν 1.4 Li (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Sunny Σεντάν 1.4 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1992Sunny Σεντάν 1.4 LXi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Sunny Σεντάν 1.6 SLXi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Sunny Σεντάν 1.6 SLXi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1992Sunny Σεντάν 2.0 L (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1992Sunny Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1992Sunny Station wagon 1.6i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Sunny Χατσμπάκ 1.4 Li (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Sunny Χατσμπάκ 1.4 Li (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Sunny Χατσμπάκ 1.4 LX (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1991Sunny Χατσμπάκ 1.4 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1991Sunny Χατσμπάκ 1.4 LXi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Sunny Χατσμπάκ 1.4 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Sunny Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) (SR)6 λ/100 χλμ
1991Sunny Χατσμπάκ 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Sunny Χατσμπάκ 1.6i SLX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1991Sunny Χατσμπάκ 2.0 D L (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1991Sunny Χατσμπάκ 2.0 D LX (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1991Sunny Σεντάν 1.4 Li (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Sunny Σεντάν 1.4 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1991Sunny Σεντάν 1.4 LXi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Sunny Σεντάν 1.6 SLXi (Τετράπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Sunny Σεντάν 1.6 SLXi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1991Sunny Σεντάν 2.0 L (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1991Sunny Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: