Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Nissan Serena

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2000Serena Μίνι βαν 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
2000Serena Μίνι βαν 2.3 D GX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2000Serena Μίνι βαν 2.3 D Occasion (Πεντάπορτο μοντέλο) (97)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2000Serena Μίνι βαν 2.3 D Occasion (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2000Serena Μίνι βαν 2.0 Excursion (Πεντάπορτο μοντέλο)11.18 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ
2000Serena Μίνι βαν 2.0 SLX (Τετράπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
2000Serena Μίνι βαν 2.0 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
2000Serena Μίνι βαν 2.0 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2000Serena Μίνι βαν 2.0 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2000Serena Μίνι βαν 2.3 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2000Serena Μίνι βαν 2.3 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1999Serena Μίνι βαν 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1999Serena Μίνι βαν 2.3 D GX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1999Serena Μίνι βαν 2.3 D Occasion (Πεντάπορτο μοντέλο) (97)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1999Serena Μίνι βαν 2.3 D Occasion (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1999Serena Μίνι βαν 2.0 Excursion (Πεντάπορτο μοντέλο)11.18 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ
1999Serena Μίνι βαν 2.0 SLX (Τετράπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1999Serena Μίνι βαν 2.0 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1999Serena Μίνι βαν 2.0 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1999Serena Μίνι βαν 2.0 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1999Serena Μίνι βαν 2.3 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1999Serena Μίνι βαν 2.3 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1998Serena Μίνι βαν 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1998Serena Μίνι βαν 2.3 D GX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1998Serena Μίνι βαν 2.3 D Occasion (Πεντάπορτο μοντέλο) (97)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1998Serena Μίνι βαν 2.3 D Occasion (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1998Serena Μίνι βαν 2.0 Excursion (Πεντάπορτο μοντέλο)11.18 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ
1998Serena Μίνι βαν 2.0 SLX (Τετράπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1998Serena Μίνι βαν 2.0 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1998Serena Μίνι βαν 2.0 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Serena Μίνι βαν 2.0 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Serena Μίνι βαν 2.3 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998Serena Μίνι βαν 2.3 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1997Serena Μίνι βαν 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1997Serena Μίνι βαν 2.3 D GX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1997Serena Μίνι βαν 2.3 D Occasion (Πεντάπορτο μοντέλο) (97)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1997Serena Μίνι βαν 2.3 D Occasion (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1997Serena Μίνι βαν 2.0 Excursion (Πεντάπορτο μοντέλο)11.18 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ
1997Serena Μίνι βαν 2.0 SLX (Τετράπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1997Serena Μίνι βαν 2.0 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1997Serena Μίνι βαν 2.0 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Serena Μίνι βαν 2.0 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Serena Μίνι βαν 2.3 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997Serena Μίνι βαν 2.3 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1996Serena Μίνι βαν 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1996Serena Μίνι βαν 2.3 D GX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1996Serena Μίνι βαν 2.3 D Occasion (Πεντάπορτο μοντέλο) (97)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1996Serena Μίνι βαν 2.3 D Occasion (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1996Serena Μίνι βαν 2.0 Excursion (Πεντάπορτο μοντέλο)11.18 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ
1996Serena Μίνι βαν 2.0 SLX (Τετράπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1996Serena Μίνι βαν 2.0 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1996Serena Μίνι βαν 2.0 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Serena Μίνι βαν 2.0 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Serena Μίνι βαν 2.3 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996Serena Μίνι βαν 2.3 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1995Serena Μίνι βαν 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1995Serena Μίνι βαν 2.3 D GX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1995Serena Μίνι βαν 2.3 D Occasion (Πεντάπορτο μοντέλο) (97)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1995Serena Μίνι βαν 2.3 D Occasion (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1995Serena Μίνι βαν 2.0 Excursion (Πεντάπορτο μοντέλο)11.18 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ
1995Serena Μίνι βαν 2.0 SLX (Τετράπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1995Serena Μίνι βαν 2.0 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1995Serena Μίνι βαν 2.0 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1995Serena Μίνι βαν 2.0 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1995Serena Μίνι βαν 2.3 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995Serena Μίνι βαν 2.3 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1994Serena Μίνι βαν 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1994Serena Μίνι βαν 2.3 D GX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1994Serena Μίνι βαν 2.3 D Occasion (Πεντάπορτο μοντέλο) (97)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1994Serena Μίνι βαν 2.3 D Occasion (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1994Serena Μίνι βαν 2.0 Excursion (Πεντάπορτο μοντέλο)11.18 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ
1994Serena Μίνι βαν 2.0 SLX (Τετράπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1994Serena Μίνι βαν 2.0 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1994Serena Μίνι βαν 2.0 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1994Serena Μίνι βαν 2.0 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1994Serena Μίνι βαν 2.3 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1994Serena Μίνι βαν 2.3 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1993Serena Μίνι βαν 1.6 GX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.44 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1993Serena Μίνι βαν 2.3 D GX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1993Serena Μίνι βαν 2.3 D Occasion (Πεντάπορτο μοντέλο) (97)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1993Serena Μίνι βαν 2.3 D Occasion (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1993Serena Μίνι βαν 2.0 Excursion (Πεντάπορτο μοντέλο)11.18 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ
1993Serena Μίνι βαν 2.0 SLX (Τετράπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1993Serena Μίνι βαν 2.0 SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1993Serena Μίνι βαν 2.0 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1993Serena Μίνι βαν 2.0 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1993Serena Μίνι βαν 2.3 D SLX (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1993Serena Μίνι βαν 2.3 D SLX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: