Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Nissan Almera.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΤι είδος
1.5QG15DE2006

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2001

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2000

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1.8QG18DE2006

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2001

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2000

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2.2YD22DDT2006

Μήκος: 222 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2005

Μήκος: 222 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2004

Μήκος: 222 χλστ

Πλάτος: 200 χλστ

Ύψος: 30 χλστ

2003

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2002

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2001

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2000

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

YD22DDTI2006

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2005

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2004

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος: 199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

2003

Μήκος: 220 χλστ

Πλάτος:199 χλστ

Ύψος: 31 χλστ

1.4GA14DE2000

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1999

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1998

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1997

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1996

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1995

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1.6GA16DE2000

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1999

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1998

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1997

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1996

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1995

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

2.0SR20DE2000

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1999

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1998

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1997

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1996

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος:102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

CD201999

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1998

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1997

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1996

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

1995

Μήκος: 246 χλστ

Πλάτος: 102 χλστ

Ύψος: 24 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: