Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Kia Shuma

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2001Shuma Χατσμπάκ 1.5 S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001Shuma Χατσμπάκ 1.6 S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Shuma Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001Shuma Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.68 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2001Shuma Χατσμπάκ 1.6 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Shuma Χατσμπάκ 1.6 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.37 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Shuma Χατσμπάκ 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.54 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2001Shuma Χατσμπάκ 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.29 λ/100 χλμ7.95 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Shuma Χατσμπάκ 1.5 S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000Shuma Χατσμπάκ 1.6 S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Shuma Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000Shuma Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.68 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2000Shuma Χατσμπάκ 1.6 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Shuma Χατσμπάκ 1.6 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.37 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2000Shuma Χατσμπάκ 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.54 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2000Shuma Χατσμπάκ 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.29 λ/100 χλμ7.95 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1999Shuma Χατσμπάκ 1.5 S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1999Shuma Χατσμπάκ 1.6 S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Shuma Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1999Shuma Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.68 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
1999Shuma Χατσμπάκ 1.6 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
1999Shuma Χατσμπάκ 1.6 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.37 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1999Shuma Χατσμπάκ 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.54 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
1999Shuma Χατσμπάκ 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.29 λ/100 χλμ7.95 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: