Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Kia Venga

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013Venga Station wagon 1.4 EcoDynamics 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.4 EcoDynamics 1 Air (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.4 CRDi 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.4 CRDi 1 Air (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.4 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.4 CRDi EcoDynamics 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.4 EcoDynamics 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.4 CRDi 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.4 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.6 2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.4 CRDi EcoDynamics 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.6 EcoDynamics 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.6 EcoDynamics 3 (Δορυφορική πλοήγηση) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.6 3 (Δορυφορική πλοήγηση) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.6 CRDi EcoDynamics 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.6 CRDi EcoDynamics 3 (Δορυφορική πλοήγηση) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.4 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.6 3 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2013Venga Station wagon 1.4 CRDi EcoDynamics 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.4 EcoDynamics 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.4 EcoDynamics 1 Air (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.4 CRDi 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.4 CRDi 1 Air (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.4 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.4 CRDi EcoDynamics 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.4 EcoDynamics 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.4 CRDi 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.4 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.6 2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.4 CRDi EcoDynamics 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.6 EcoDynamics 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.6 EcoDynamics 3 (Δορυφορική πλοήγηση) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.6 3 (Δορυφορική πλοήγηση) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.6 CRDi EcoDynamics 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.6 CRDi EcoDynamics 3 (Δορυφορική πλοήγηση) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.4 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.6 3 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2012Venga Station wagon 1.4 CRDi EcoDynamics 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.4 EcoDynamics 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.4 EcoDynamics 1 Air (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.4 CRDi 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.4 CRDi 1 Air (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.4 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.4 CRDi EcoDynamics 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.4 EcoDynamics 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.4 CRDi 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.4 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.6 2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.4 CRDi EcoDynamics 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.6 EcoDynamics 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.6 EcoDynamics 3 (Δορυφορική πλοήγηση) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.6 3 (Δορυφορική πλοήγηση) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.6 CRDi EcoDynamics 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.6 CRDi EcoDynamics 3 (Δορυφορική πλοήγηση) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.4 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.6 3 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2011Venga Station wagon 1.4 CRDi EcoDynamics 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.4 EcoDynamics 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.4 EcoDynamics 1 Air (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.4 CRDi 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.4 CRDi 1 Air (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.4 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.4 CRDi EcoDynamics 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.4 EcoDynamics 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.4 CRDi 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.4 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.6 2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.4 CRDi EcoDynamics 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.6 EcoDynamics 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.6 EcoDynamics 3 (Δορυφορική πλοήγηση) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.6 3 (Δορυφορική πλοήγηση) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.6 CRDi EcoDynamics 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.6 CRDi EcoDynamics 3 (Δορυφορική πλοήγηση) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.4 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.6 3 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.52 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2010Venga Station wagon 1.4 CRDi EcoDynamics 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: