Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Kia Picanto

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 Air (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 Air (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Picanto Χατσμπάκ 1.25 White (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Picanto Χατσμπάκ 1.25 White (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5 λ/100 χλμ
2013Picanto Χατσμπάκ 1.0 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Picanto Χατσμπάκ 1.25 2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4 λ/100 χλμ
2013Picanto Χατσμπάκ 1.25 2 EcoDynamics (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Picanto Χατσμπάκ 1.25 Equinox (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Picanto Χατσμπάκ 1.0 City (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Picanto Χατσμπάκ 1.25 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Picanto Χατσμπάκ 1.25 Halo EcoDynamics (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Picanto Χατσμπάκ 1.25 Halo (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4 λ/100 χλμ
2012Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 Air (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 Air (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Picanto Χατσμπάκ 1.25 White (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Picanto Χατσμπάκ 1.25 White (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5 λ/100 χλμ
2012Picanto Χατσμπάκ 1.0 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Picanto Χατσμπάκ 1.25 2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4 λ/100 χλμ
2012Picanto Χατσμπάκ 1.25 2 EcoDynamics (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Picanto Χατσμπάκ 1.25 Equinox (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Picanto Χατσμπάκ 1.0 City (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Picanto Χατσμπάκ 1.25 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Picanto Χατσμπάκ 1.25 Halo EcoDynamics (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Picanto Χατσμπάκ 1.25 Halo (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4 λ/100 χλμ
2011Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 Air (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 Air (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Picanto Χατσμπάκ 1.25 White (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Picanto Χατσμπάκ 1.25 White (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5 λ/100 χλμ
2011Picanto Χατσμπάκ 1.0 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Picanto Χατσμπάκ 1.25 2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4 λ/100 χλμ
2011Picanto Χατσμπάκ 1.25 2 EcoDynamics (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Picanto Χατσμπάκ 1.25 Equinox (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Picanto Χατσμπάκ 1.0 City (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Picanto Χατσμπάκ 1.25 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Picanto Χατσμπάκ 1.25 Halo EcoDynamics (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Picanto Χατσμπάκ 1.25 Halo (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) (08)4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.0 Spice (Πεντάπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.0 Zipp (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.0 Zapp (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zapp (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.0 Date (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 LS (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 IPD (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 IPD (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 Ice (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 Ice (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 Chill (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 Chill (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 Domino (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 Domino (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 Red (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 Red (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 Glamour (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 Strike (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 Strike (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 Graphite (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zipp+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zipp+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2010Picanto Χατσμπάκ 1.1 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) (08)4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.0 Spice (Πεντάπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.0 Zipp (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.0 Zapp (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zapp (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.0 Date (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 LS (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 IPD (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 IPD (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 Ice (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 Ice (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 Chill (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 Chill (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 Domino (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 Domino (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 Red (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 Red (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 Glamour (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 Strike (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 Strike (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 Graphite (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zipp+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zipp+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2009Picanto Χατσμπάκ 1.1 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) (08)4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.0 Spice (Πεντάπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.0 Zipp (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.0 Zapp (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zapp (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.0 Date (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 LS (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 IPD (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 IPD (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 Ice (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 Ice (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 Chill (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 Chill (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 Domino (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 Domino (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 Red (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 Red (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 Glamour (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 Strike (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 Strike (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 Graphite (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zipp+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zipp+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008Picanto Χατσμπάκ 1.1 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) (08)4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.0 Spice (Πεντάπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.0 Zipp (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.0 Zapp (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zapp (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.0 Date (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 LS (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 IPD (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 IPD (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 Ice (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 Ice (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 Chill (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 Chill (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 Domino (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 Domino (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 Red (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 Red (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 Glamour (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 Strike (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 Strike (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 Graphite (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zipp+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zipp+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007Picanto Χατσμπάκ 1.1 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) (08)4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.0 Spice (Πεντάπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.0 Zipp (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.0 Zapp (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zapp (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.0 Date (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 LS (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 IPD (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 IPD (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 Ice (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 Ice (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 Chill (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 Chill (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 Domino (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 Domino (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 Red (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 Red (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 Glamour (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 Strike (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 Strike (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 Graphite (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zipp+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zipp+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006Picanto Χατσμπάκ 1.1 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) (08)4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.0 Spice (Πεντάπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.0 Zipp (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.0 Zapp (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zapp (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.0 Date (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 LS (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 IPD (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 IPD (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 Ice (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 Ice (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 Chill (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 Chill (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 Domino (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 Domino (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 Red (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 Red (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 Glamour (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 Strike (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 Strike (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 Graphite (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zipp+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zipp+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Picanto Χατσμπάκ 1.1 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) (08)4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.0 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.0 Spice (Πεντάπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.0 Zipp (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.0 Zapp (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zapp (Πεντάπορτο μοντέλο) (AC)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.0 Date (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 LS (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 IPD (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 IPD (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 Ice (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 Ice (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 Chill (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 Chill (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 Domino (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 Domino (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 Red (Πεντάπορτο μοντέλο)5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 Red (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 Glamour (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 Strike (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 Strike (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 Graphite (Πεντάπορτο μοντέλο)4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.51 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zipp+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 Zipp+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Picanto Χατσμπάκ 1.1 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: