Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Kia Pride

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1999Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1999Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1999Pride Χατσμπάκ 1.3 S (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1999Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1999Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1999Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Pride Χατσμπάκ 1.3 Melody (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1999Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1998Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1998Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1998Pride Χατσμπάκ 1.3 S (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1998Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1998Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1998Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Pride Χατσμπάκ 1.3 Melody (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1998Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1997Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1997Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1997Pride Χατσμπάκ 1.3 S (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1997Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1997Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1997Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Pride Χατσμπάκ 1.3 Melody (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1997Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1996Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1996Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1996Pride Χατσμπάκ 1.3 S (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1996Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1996Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1996Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Pride Χατσμπάκ 1.3 Melody (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1996Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1995Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1995Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1995Pride Χατσμπάκ 1.3 S (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1995Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1995Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1995Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Pride Χατσμπάκ 1.3 Melody (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1995Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1994Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1994Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1994Pride Χατσμπάκ 1.3 S (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1994Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1994Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1994Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Pride Χατσμπάκ 1.3 Melody (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1994Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1993Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1993Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1993Pride Χατσμπάκ 1.3 S (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1993Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1993Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1993Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Pride Χατσμπάκ 1.3 Melody (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1993Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1992Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1992Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1992Pride Χατσμπάκ 1.3 S (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1992Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1992Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1992Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Pride Χατσμπάκ 1.3 Melody (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1992Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1991Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1991Pride Χατσμπάκ 1.3i LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1991Pride Χατσμπάκ 1.3 S (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1991Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Τρίπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1991Pride Χατσμπάκ 1.3i Start (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1991Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Pride Χατσμπάκ 1.3 Graphite (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Pride Χατσμπάκ 1.3 Melody (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Pride Χατσμπάκ 1.3i Phoenix (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Pride Χατσμπάκ 1.3i Shout (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Τρίπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1991Pride Χατσμπάκ 1.3 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: