Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Kia Carnival

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2007Carnival Mpv 2.7 V6 EX Luxe (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.7 V6 X-tra (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.7 V6 X-clusive (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.7 V6 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.7 V6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.7 V6 X-ecutive (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.7 V6 X-clusive (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.7 V6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.7 V6 X-ecutive (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.7 V6 EX Luxe (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT EX Luxe (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT X-tra (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT X-clusive (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT LX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT EX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT X-ecutive (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT EX Luxe (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT X-clusive (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT EX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2007Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT X-ecutive (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.7 V6 EX Luxe (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.7 V6 X-tra (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.7 V6 X-clusive (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.7 V6 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.7 V6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.7 V6 X-ecutive (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.7 V6 X-clusive (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.7 V6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.7 V6 X-ecutive (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.7 V6 EX Luxe (Πεντάπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT EX Luxe (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT X-tra (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT X-clusive (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT LX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT EX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT X-ecutive (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT EX Luxe (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT X-clusive (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT EX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2006Carnival Mpv 2.9 CRDi VGT X-ecutive (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2005Carnival Mpv 2.5 V6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2005Carnival Mpv 2.5 V6 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2005Carnival Mpv 2.5 V6 EX Luxe (Πεντάπορτο μοντέλο)13.88 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ
2005Carnival Mpv 2.5 V6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)13.88 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ
2005Carnival Mpv 2.9 HPDI EX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2005Carnival Mpv 2.9 HPDI LX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2005Carnival Mpv 2.9 HPDI EX Luxe (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2005Carnival Mpv 2.9 HPDI EX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2004Carnival Mpv 2.5 V6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2004Carnival Mpv 2.5 V6 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2004Carnival Mpv 2.5 V6 EX Luxe (Πεντάπορτο μοντέλο)13.88 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ
2004Carnival Mpv 2.5 V6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)13.88 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ
2004Carnival Mpv 2.9 HPDI EX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2004Carnival Mpv 2.9 HPDI LX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2004Carnival Mpv 2.9 HPDI EX Luxe (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2004Carnival Mpv 2.9 HPDI EX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2003Carnival Mpv 2.5 V6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2003Carnival Mpv 2.5 V6 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2003Carnival Mpv 2.5 V6 EX Luxe (Πεντάπορτο μοντέλο)13.88 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ
2003Carnival Mpv 2.5 V6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)13.88 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ
2003Carnival Mpv 2.9 HPDI EX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2003Carnival Mpv 2.9 HPDI LX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2003Carnival Mpv 2.9 HPDI EX Luxe (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2003Carnival Mpv 2.9 HPDI EX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2002Carnival Mpv 2.5 V6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2002Carnival Mpv 2.5 V6 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2002Carnival Mpv 2.5 V6 EX Luxe (Πεντάπορτο μοντέλο)13.88 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ
2002Carnival Mpv 2.5 V6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)13.88 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ
2002Carnival Mpv 2.9 HPDI EX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2002Carnival Mpv 2.9 HPDI LX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2002Carnival Mpv 2.9 HPDI EX Luxe (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2002Carnival Mpv 2.9 HPDI EX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2001Carnival Mpv 2.5 V6 (Τετράπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2001Carnival Mpv 2.5 V6 (Τετράπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2001Carnival Mpv 2.9 TDi (Τετράπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
2001Carnival Mpv 2.9 TDi (Τετράπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2000Carnival Mpv 2.5 V6 (Τετράπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2000Carnival Mpv 2.5 V6 (Τετράπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2000Carnival Mpv 2.9 TDi (Τετράπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
2000Carnival Mpv 2.9 TDi (Τετράπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
1999Carnival Mpv 2.5 V6 (Τετράπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1999Carnival Mpv 2.5 V6 (Τετράπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1999Carnival Mpv 2.9 TDi (Τετράπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.62 λ/100 χλμ
1999Carnival Mpv 2.9 TDi (Τετράπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: