Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Kia Magentis

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2009Magentis Σεντάν 2.0 GS (Τετράπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2009Magentis Σεντάν 2.0 CRDi GS (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2009Magentis Σεντάν 2.0 LS (Τετράπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2009Magentis Σεντάν 2.0 LS (Τετράπορτο μοντέλο) Tiptronik Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.11 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2009Magentis Σεντάν 2.7 V6 LS (Τετράπορτο μοντέλο) Tiptronik Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.93 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2009Magentis Σεντάν 2.0 CRDi LS (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2009Magentis Σεντάν 2.0 CRDi LS (Τετράπορτο μοντέλο) Tiptronik Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
2009Magentis Σεντάν 2.0 CRDi TR (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2009Magentis Σεντάν 2.0 CRDi TR (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.84 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2008Magentis Σεντάν 2.0 GS (Τετράπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2008Magentis Σεντάν 2.0 CRDi GS (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2008Magentis Σεντάν 2.0 LS (Τετράπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2008Magentis Σεντάν 2.0 LS (Τετράπορτο μοντέλο) Tiptronik Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.11 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2008Magentis Σεντάν 2.7 V6 LS (Τετράπορτο μοντέλο) Tiptronik Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.93 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2008Magentis Σεντάν 2.0 CRDi LS (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2008Magentis Σεντάν 2.0 CRDi LS (Τετράπορτο μοντέλο) Tiptronik Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
2008Magentis Σεντάν 2.0 CRDi TR (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008Magentis Σεντάν 2.0 CRDi TR (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.84 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2007Magentis Σεντάν 2.0 GS (Τετράπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2007Magentis Σεντάν 2.0 CRDi GS (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2007Magentis Σεντάν 2.0 LS (Τετράπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2007Magentis Σεντάν 2.0 LS (Τετράπορτο μοντέλο) Tiptronik Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.11 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2007Magentis Σεντάν 2.7 V6 LS (Τετράπορτο μοντέλο) Tiptronik Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.93 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2007Magentis Σεντάν 2.0 CRDi LS (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2007Magentis Σεντάν 2.0 CRDi LS (Τετράπορτο μοντέλο) Tiptronik Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
2007Magentis Σεντάν 2.0 CRDi TR (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007Magentis Σεντάν 2.0 CRDi TR (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.84 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2006Magentis Σεντάν 2.0 GS (Τετράπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2006Magentis Σεντάν 2.0 CRDi GS (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2006Magentis Σεντάν 2.0 LS (Τετράπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2006Magentis Σεντάν 2.0 LS (Τετράπορτο μοντέλο) Tiptronik Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.11 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2006Magentis Σεντάν 2.7 V6 LS (Τετράπορτο μοντέλο) Tiptronik Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.93 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2006Magentis Σεντάν 2.0 CRDi LS (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2006Magentis Σεντάν 2.0 CRDi LS (Τετράπορτο μοντέλο) Tiptronik Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
2006Magentis Σεντάν 2.0 CRDi TR (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006Magentis Σεντάν 2.0 CRDi TR (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.84 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Magentis Σεντάν 2.0 Ice (Τετράπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2004Magentis Σεντάν 2.0 L (Τετράπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2004Magentis Σεντάν 2.0 LE (Τετράπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2004Magentis Σεντάν 2.0 LE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.93 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2004Magentis Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2004Magentis Σεντάν 2.5 V6 LX (Τετράπορτο μοντέλο)11.63 λ/100 χλμ8.37 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2004Magentis Σεντάν 2.5 V6 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.76 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2004Magentis Σεντάν 2.0 LX Sport (Τετράπορτο μοντέλο) H-Matic10.93 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2004Magentis Σεντάν 2.0 SE Sport (Τετράπορτο μοντέλο) H-Matic10.93 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2004Magentis Σεντάν 2.5 V6 SE Sport (Τετράπορτο μοντέλο) H-Matic12.62 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2004Magentis Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2004Magentis Σεντάν 2.5 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.76 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2003Magentis Σεντάν 2.0 Ice (Τετράπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2003Magentis Σεντάν 2.0 L (Τετράπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2003Magentis Σεντάν 2.0 LE (Τετράπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2003Magentis Σεντάν 2.0 LE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.93 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2003Magentis Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2003Magentis Σεντάν 2.5 V6 LX (Τετράπορτο μοντέλο)11.63 λ/100 χλμ8.37 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2003Magentis Σεντάν 2.5 V6 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.76 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2003Magentis Σεντάν 2.0 LX Sport (Τετράπορτο μοντέλο) H-Matic10.93 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2003Magentis Σεντάν 2.0 SE Sport (Τετράπορτο μοντέλο) H-Matic10.93 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2003Magentis Σεντάν 2.5 V6 SE Sport (Τετράπορτο μοντέλο) H-Matic12.62 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2003Magentis Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2003Magentis Σεντάν 2.5 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.76 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2002Magentis Σεντάν 2.0 Ice (Τετράπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2002Magentis Σεντάν 2.0 L (Τετράπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2002Magentis Σεντάν 2.0 LE (Τετράπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2002Magentis Σεντάν 2.0 LE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.93 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2002Magentis Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2002Magentis Σεντάν 2.5 V6 LX (Τετράπορτο μοντέλο)11.63 λ/100 χλμ8.37 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2002Magentis Σεντάν 2.5 V6 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.76 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2002Magentis Σεντάν 2.0 LX Sport (Τετράπορτο μοντέλο) H-Matic10.93 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2002Magentis Σεντάν 2.0 SE Sport (Τετράπορτο μοντέλο) H-Matic10.93 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2002Magentis Σεντάν 2.5 V6 SE Sport (Τετράπορτο μοντέλο) H-Matic12.62 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2002Magentis Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2002Magentis Σεντάν 2.5 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.76 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2001Magentis Σεντάν 2.0 Ice (Τετράπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Magentis Σεντάν 2.0 L (Τετράπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Magentis Σεντάν 2.0 LE (Τετράπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Magentis Σεντάν 2.0 LE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.93 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2001Magentis Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Magentis Σεντάν 2.5 V6 LX (Τετράπορτο μοντέλο)11.63 λ/100 χλμ8.37 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2001Magentis Σεντάν 2.5 V6 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.76 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2001Magentis Σεντάν 2.0 LX Sport (Τετράπορτο μοντέλο) H-Matic10.93 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2001Magentis Σεντάν 2.0 SE Sport (Τετράπορτο μοντέλο) H-Matic10.93 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2001Magentis Σεντάν 2.5 V6 SE Sport (Τετράπορτο μοντέλο) H-Matic12.62 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2001Magentis Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2001Magentis Σεντάν 2.5 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.76 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: