Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Kia Carens

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2010Carens Station wagon 1.6 S (Πεντάπορτο μοντέλο)7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 2.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 2.0 S5 (Πεντάπορτο μοντέλο)9.29 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 1.6 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 1.6 CRDi 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.27 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 1.6 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα) (07)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα) (07)9.59 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 2.0 CRDI GS (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 2.0 CRDi GS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.03 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 2.0 CRDI GS (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 2.0 CRDI GS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.03 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 2.0 GS5 (Πεντάπορτο μοντέλο)9.29 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 2.0 CRDi GS5 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 2.0 CRDI SR (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 2.0 CRDI SR (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 1.6 CRDi 2 (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 2.0 LS (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 2.0 LS (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.59 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 2.0 CRDI LS (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 2.0 CRDI LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.03 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2010Carens Station wagon 1.6 CRDi 3 (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 1.6 S (Πεντάπορτο μοντέλο)7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 2.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 2.0 S5 (Πεντάπορτο μοντέλο)9.29 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 1.6 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 1.6 CRDi 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.27 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 1.6 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα) (07)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα) (07)9.59 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 2.0 CRDI GS (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 2.0 CRDi GS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.03 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 2.0 CRDI GS (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 2.0 CRDI GS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.03 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 2.0 GS5 (Πεντάπορτο μοντέλο)9.29 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 2.0 CRDi GS5 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 2.0 CRDI SR (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 2.0 CRDI SR (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 1.6 CRDi 2 (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 2.0 LS (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 2.0 LS (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.59 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 2.0 CRDI LS (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 2.0 CRDI LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.03 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2009Carens Station wagon 1.6 CRDi 3 (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 1.6 S (Πεντάπορτο μοντέλο)7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 2.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 2.0 S5 (Πεντάπορτο μοντέλο)9.29 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 1.6 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 1.6 CRDi 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.27 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 1.6 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα) (07)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα) (07)9.59 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 2.0 CRDI GS (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 2.0 CRDi GS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.03 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 2.0 CRDI GS (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 2.0 CRDI GS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.03 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 2.0 GS5 (Πεντάπορτο μοντέλο)9.29 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 2.0 CRDi GS5 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 2.0 CRDI SR (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 2.0 CRDI SR (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 1.6 CRDi 2 (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 2.0 LS (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 2.0 LS (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.59 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 2.0 CRDI LS (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 2.0 CRDI LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.03 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2008Carens Station wagon 1.6 CRDi 3 (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 1.6 S (Πεντάπορτο μοντέλο)7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 2.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 2.0 S5 (Πεντάπορτο μοντέλο)9.29 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 1.6 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 1.6 CRDi 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.27 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 1.6 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα) (07)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα) (07)9.59 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 2.0 CRDI GS (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 2.0 CRDi GS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.03 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 2.0 CRDI GS (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 2.0 CRDI GS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.03 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 2.0 GS5 (Πεντάπορτο μοντέλο)9.29 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 2.0 CRDi GS5 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 2.0 CRDI SR (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 2.0 CRDI SR (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 1.6 CRDi 2 (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 2.0 LS (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 2.0 LS (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.59 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 2.0 CRDI LS (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 2.0 CRDI LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.03 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2007Carens Station wagon 1.6 CRDi 3 (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 1.6 S (Πεντάπορτο μοντέλο)7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 2.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 2.0 S5 (Πεντάπορτο μοντέλο)9.29 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 1.6 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 1.6 CRDi 1 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.27 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 1.6 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα) (07)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα) (07)9.59 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 2.0 CRDI GS (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 2.0 CRDi GS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.03 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 2.0 CRDI GS (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 2.0 CRDI GS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.03 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 2.0 GS5 (Πεντάπορτο μοντέλο)9.29 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 2.0 CRDi GS5 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 2.0 CRDI SR (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 2.0 CRDI SR (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.03 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 1.6 CRDi 2 (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 2.0 LS (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)9.01 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 2.0 LS (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.59 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 2.0 CRDI LS (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 2.0 CRDI LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.03 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2006Carens Station wagon 1.6 CRDi 3 (7 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2005Carens Μίνι βαν 1.8 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) (5 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2005Carens Μίνι βαν 1.8 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2005Carens Μίνι βαν 1.6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.87 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2005Carens Μίνι βαν 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2005Carens Μίνι βαν 1.8 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2005Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2005Carens Μίνι βαν 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο) (5 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2005Carens Μίνι βαν 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2005Carens Μίνι βαν 1.8 LE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2005Carens Μίνι βαν 1.8 LE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2005Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2005Carens Μίνι βαν 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2005Carens Μίνι βαν 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2005Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2005Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2004Carens Μίνι βαν 1.8 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) (5 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2004Carens Μίνι βαν 1.8 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2004Carens Μίνι βαν 1.6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.87 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2004Carens Μίνι βαν 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2004Carens Μίνι βαν 1.8 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2004Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2004Carens Μίνι βαν 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο) (5 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2004Carens Μίνι βαν 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2004Carens Μίνι βαν 1.8 LE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2004Carens Μίνι βαν 1.8 LE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2004Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2004Carens Μίνι βαν 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2004Carens Μίνι βαν 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2004Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2004Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Carens Μίνι βαν 1.8 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) (5 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2003Carens Μίνι βαν 1.8 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2003Carens Μίνι βαν 1.6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.87 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Carens Μίνι βαν 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2003Carens Μίνι βαν 1.8 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2003Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Carens Μίνι βαν 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο) (5 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2003Carens Μίνι βαν 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2003Carens Μίνι βαν 1.8 LE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2003Carens Μίνι βαν 1.8 LE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2003Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Carens Μίνι βαν 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2003Carens Μίνι βαν 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2003Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2003Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Carens Μίνι βαν 1.8 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) (5 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2002Carens Μίνι βαν 1.8 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2002Carens Μίνι βαν 1.6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.87 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Carens Μίνι βαν 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2002Carens Μίνι βαν 1.8 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2002Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Carens Μίνι βαν 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο) (5 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2002Carens Μίνι βαν 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2002Carens Μίνι βαν 1.8 LE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2002Carens Μίνι βαν 1.8 LE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2002Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Carens Μίνι βαν 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2002Carens Μίνι βαν 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2002Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2002Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2001Carens Μίνι βαν 1.8 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) (5 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2001Carens Μίνι βαν 1.8 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2001Carens Μίνι βαν 1.6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.87 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2001Carens Μίνι βαν 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2001Carens Μίνι βαν 1.8 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2001Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2001Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2001Carens Μίνι βαν 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο) (5 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2001Carens Μίνι βαν 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2001Carens Μίνι βαν 1.8 LE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2001Carens Μίνι βαν 1.8 LE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2001Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2001Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2001Carens Μίνι βαν 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2001Carens Μίνι βαν 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2001Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2001Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2000Carens Μίνι βαν 1.8 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) (5 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2000Carens Μίνι βαν 1.8 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2000Carens Μίνι βαν 1.6 EX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.87 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2000Carens Μίνι βαν 2.0 GS (Πεντάπορτο μοντέλο)8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2000Carens Μίνι βαν 1.8 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2000Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2000Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2000Carens Μίνι βαν 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο) (5 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2000Carens Μίνι βαν 1.8 GSX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)9.15 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.97 λ/100 χλμ
2000Carens Μίνι βαν 1.8 LE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2000Carens Μίνι βαν 1.8 LE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2000Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi LE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2000Carens Μίνι βαν 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ
2000Carens Μίνι βαν 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2000Carens Μίνι βαν 2.0 CRDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.61 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: