Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Honda FR-V

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2008FR-V Χατσμπάκ 1.7 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 1.7 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 16 ιντσών)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 16 ιντσών)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο) [τροχοί 17 ιντσών]9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 16 ιντσών)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 17 ιντσών)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi ES (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi EX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.0 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 17 ιντσών)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.0 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR+Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα + Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Προστασία από κλοπή+17 in)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.0 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δορυφορική πλοήγηση+Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+Προστασία από κλοπή+17 in)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 17 ιντσών)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR + Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα + Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Προστασία από κλοπή+17 in)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δορυφορική πλοήγηση + Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+ Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+ Προστασία από κλοπή+17 in)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 1.7 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 1.7 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 16 ιντσών)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 16 ιντσών)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο) [τροχοί 17 ιντσών]9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 16 ιντσών)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 17 ιντσών)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi ES (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi EX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.0 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 17 ιντσών)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.0 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR+Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα + Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Προστασία από κλοπή+17 in)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.0 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δορυφορική πλοήγηση+Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+Προστασία από κλοπή+17 in)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 17 ιντσών)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR + Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα + Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Προστασία από κλοπή+17 in)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δορυφορική πλοήγηση + Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+ Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+ Προστασία από κλοπή+17 in)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 1.7 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 1.7 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 16 ιντσών)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 16 ιντσών)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο) [τροχοί 17 ιντσών]9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 16 ιντσών)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 17 ιντσών)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi ES (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi EX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.0 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 17 ιντσών)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.0 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR+Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα + Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Προστασία από κλοπή+17 in)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.0 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δορυφορική πλοήγηση+Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+Προστασία από κλοπή+17 in)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 17 ιντσών)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR + Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα + Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Προστασία από κλοπή+17 in)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δορυφορική πλοήγηση + Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+ Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+ Προστασία από κλοπή+17 in)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 1.7 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 1.7 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 16 ιντσών)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 16 ιντσών)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο) [τροχοί 17 ιντσών]9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 16 ιντσών)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 17 ιντσών)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi ES (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi EX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.0 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 17 ιντσών)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.0 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR+Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα + Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Προστασία από κλοπή+17 in)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.0 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δορυφορική πλοήγηση+Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+Προστασία από κλοπή+17 in)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 17 ιντσών)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR + Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα + Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Προστασία από κλοπή+17 in)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δορυφορική πλοήγηση + Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+ Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2005FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+ Προστασία από κλοπή+17 in)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 1.7 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 1.7 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 16 ιντσών)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 16 ιντσών)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο) [τροχοί 17 ιντσών]9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 16 ιντσών)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 17 ιντσών)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi ES (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 1.8 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi EX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.0 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 17 ιντσών)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.0 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR+Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα + Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Προστασία από κλοπή+17 in)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.0 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δορυφορική πλοήγηση+Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+Προστασία από κλοπή)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.0 i-VTEC Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+Προστασία από κλοπή+17 in)9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (τροχοί 17 ιντσών)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR + Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα + Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Προστασία από κλοπή+17 in)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δορυφορική πλοήγηση + Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+ Προστασία από κλοπή)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004FR-V Χατσμπάκ 2.2 i-CTDi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (Δέρμα+Πλοήγηση+ Προστασία από κλοπή+17 in)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: