Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Honda CRX

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1996CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο) (Ηλεκτρική οροφή)7 λ/100 χλμ
1996CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο) (Ηλεκτρική οροφή+AC)7 λ/100 χλμ
1996CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1996CRX Καμπριολέ 1.6 VTi (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996CRX Καμπριολέ 1.6 Vti (Δίπορτο μοντέλο) (Ηλεκτρική οροφή)7 λ/100 χλμ
1995CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο) (Ηλεκτρική οροφή)7 λ/100 χλμ
1995CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο) (Ηλεκτρική οροφή+AC)7 λ/100 χλμ
1995CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1995CRX Καμπριολέ 1.6 VTi (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1995CRX Καμπριολέ 1.6 Vti (Δίπορτο μοντέλο) (Ηλεκτρική οροφή)7 λ/100 χλμ
1994CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο) (Ηλεκτρική οροφή)7 λ/100 χλμ
1994CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο) (Ηλεκτρική οροφή+AC)7 λ/100 χλμ
1994CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1994CRX Καμπριολέ 1.6 VTi (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1994CRX Καμπριολέ 1.6 Vti (Δίπορτο μοντέλο) (Ηλεκτρική οροφή)7 λ/100 χλμ
1993CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο) (Ηλεκτρική οροφή)7 λ/100 χλμ
1993CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο) (Ηλεκτρική οροφή+AC)7 λ/100 χλμ
1993CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1993CRX Καμπριολέ 1.6 VTi (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1993CRX Καμπριολέ 1.6 Vti (Δίπορτο μοντέλο) (Ηλεκτρική οροφή)7 λ/100 χλμ
1992CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο) (Ηλεκτρική οροφή)7 λ/100 χλμ
1992CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο) (Ηλεκτρική οροφή+AC)7 λ/100 χλμ
1992CRX Καμπριολέ 1.6 ESi (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1992CRX Καμπριολέ 1.6 VTi (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1992CRX Καμπριολέ 1.6 Vti (Δίπορτο μοντέλο) (Ηλεκτρική οροφή)7 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: