Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Honda HR-V

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2004HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2004HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2004HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2004HR-V Crossover (SUV) 1.6 CVT 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2004HR-V Crossover (SUV) 1.6 VTEC 4WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2004HR-V Crossover (SUV) 1.6 VTEC 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2004HR-V Crossover (SUV) 1.6 Joy Machine 2WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2003HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2003HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2003HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2003HR-V Crossover (SUV) 1.6 CVT 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2003HR-V Crossover (SUV) 1.6 VTEC 4WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2003HR-V Crossover (SUV) 1.6 VTEC 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2003HR-V Crossover (SUV) 1.6 Joy Machine 2WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2002HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2002HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2002HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2002HR-V Crossover (SUV) 1.6 CVT 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2002HR-V Crossover (SUV) 1.6 VTEC 4WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2002HR-V Crossover (SUV) 1.6 VTEC 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2002HR-V Crossover (SUV) 1.6 Joy Machine 2WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2001HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2001HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2001HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2001HR-V Crossover (SUV) 1.6 CVT 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2001HR-V Crossover (SUV) 1.6 VTEC 4WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2001HR-V Crossover (SUV) 1.6 VTEC 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2001HR-V Crossover (SUV) 1.6 Joy Machine 2WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2000HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2000HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2000HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2000HR-V Crossover (SUV) 1.6 CVT 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2000HR-V Crossover (SUV) 1.6 VTEC 4WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2000HR-V Crossover (SUV) 1.6 VTEC 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2000HR-V Crossover (SUV) 1.6 Joy Machine 2WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1999HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1999HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1999HR-V Crossover (SUV) 1.6 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1999HR-V Crossover (SUV) 1.6 CVT 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1999HR-V Crossover (SUV) 1.6 VTEC 4WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1999HR-V Crossover (SUV) 1.6 VTEC 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1999HR-V Crossover (SUV) 1.6 Joy Machine 2WD (Τρίπορτο μοντέλο)8.68 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: