Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Honda Concerto

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1994Concerto Χατσμπάκ 1.5i (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1994Concerto Χατσμπάκ 1.5i (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1994Concerto Χατσμπάκ 1.6i (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1994Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1994Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1994Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1993Concerto Χατσμπάκ 1.5i (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1993Concerto Χατσμπάκ 1.5i (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1993Concerto Χατσμπάκ 1.6i (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1993Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1993Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1993Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1992Concerto Χατσμπάκ 1.5i (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1992Concerto Χατσμπάκ 1.5i (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1992Concerto Χατσμπάκ 1.6i (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1992Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1992Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1992Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1991Concerto Χατσμπάκ 1.5i (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1991Concerto Χατσμπάκ 1.5i (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1991Concerto Χατσμπάκ 1.6i (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1991Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1991Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1991Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1990Concerto Χατσμπάκ 1.5i (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1990Concerto Χατσμπάκ 1.5i (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1990Concerto Χατσμπάκ 1.6i (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1990Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1990Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1990Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1989Concerto Χατσμπάκ 1.5i (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1989Concerto Χατσμπάκ 1.5i (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1989Concerto Χατσμπάκ 1.6i (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1989Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1989Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1989Concerto Χατσμπάκ 1.6i-16 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: