Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Honda Shuttle

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1999Shuttle Station wagon 2.2i LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1999Shuttle Station wagon 2.3i LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1999Shuttle Station wagon 2.3i LS Executive (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1999Shuttle Station wagon 2.2i ES (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1999Shuttle Station wagon 2.3i ES (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1999Shuttle Station wagon 2.3i ES Executive (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1998Shuttle Station wagon 2.2i LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1998Shuttle Station wagon 2.3i LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1998Shuttle Station wagon 2.3i LS Executive (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1998Shuttle Station wagon 2.2i ES (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1998Shuttle Station wagon 2.3i ES (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1998Shuttle Station wagon 2.3i ES Executive (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1997Shuttle Station wagon 2.2i LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1997Shuttle Station wagon 2.3i LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1997Shuttle Station wagon 2.3i LS Executive (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1997Shuttle Station wagon 2.2i ES (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1997Shuttle Station wagon 2.3i ES (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1997Shuttle Station wagon 2.3i ES Executive (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1996Shuttle Station wagon 2.2i LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1996Shuttle Station wagon 2.3i LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1996Shuttle Station wagon 2.3i LS Executive (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1996Shuttle Station wagon 2.2i ES (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1996Shuttle Station wagon 2.3i ES (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1996Shuttle Station wagon 2.3i ES Executive (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1995Shuttle Station wagon 2.2i LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1995Shuttle Station wagon 2.3i LS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1995Shuttle Station wagon 2.3i LS Executive (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1995Shuttle Station wagon 2.2i ES (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1995Shuttle Station wagon 2.3i ES (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1995Shuttle Station wagon 2.3i ES Executive (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.86 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: