Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Honda Jazz

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (AC) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HE Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S-T (AC) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S-T (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC Si (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HE-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE-T (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE-T (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HS Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC Si (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC Si-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HS-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HX Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2013Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HX-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (AC) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HE Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S-T (AC) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S-T (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC Si (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HE-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE-T (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE-T (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HS Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC Si (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC Si-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HS-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HX Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2012Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HX-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (AC) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HE Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S-T (AC) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S-T (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC Si (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HE-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE-T (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE-T (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HS Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC Si (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC Si-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HS-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HX Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2011Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HX-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (AC) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HE Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S-T (AC) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S-T (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC Si (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HE-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE-T (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE-T (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HS Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC Si (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC Si-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HS-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HX Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2010Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HX-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (AC) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HE Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S-T (AC) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S-T (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC Si (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HE-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE-T (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE-T (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HS Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC Si (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC Si-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HS-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HX Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2009Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HX-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (AC) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HE Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S-T (AC) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC S-T (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC Si (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HE-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE-T (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-VTEC SE-T (VSA) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HS Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC Si (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.59 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC ES-T i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC Si-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HS-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EX-T i-SHIFT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HX Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL-T (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-VTEC EXL-T (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT5.77 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2008Jazz Χατσμπάκ 1.3 IMA HX-T Hybrid (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT3.84 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2007Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-DSI S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2007Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI SE Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSi SE Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2007Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2007Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2007Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2007Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2007Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2007Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-7 (SR)6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2007Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2007Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2007Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2007Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-7 (SR)6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2006Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-DSI S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2006Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI SE Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSi SE Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2006Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2006Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2006Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2006Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2006Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2006Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-7 (SR)6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2006Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2006Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2006Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2006Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-7 (SR)6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-DSI S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI SE Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSi SE Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-7 (SR)6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-7 (SR)6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-DSI S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI SE Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSi SE Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-7 (SR)6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-7 (SR)6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-DSI S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI SE Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSi SE Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-7 (SR)6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-7 (SR)6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Jazz Χατσμπάκ 1.2 i-DSI S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.69 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2002Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI SE Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2002Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSi SE Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSI SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Jazz Χατσμπάκ 1.4i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-7 (SR)6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-76.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) (SR)6.1 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Jazz Χατσμπάκ 1.4 i-DSi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT-7 (SR)6.02 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: