Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Honda NSX

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2004NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
2004NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2004NSX Κουπέ 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2004NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
2004NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2004NSX Targa 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2003NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
2003NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2003NSX Κουπέ 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2003NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
2003NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2003NSX Targa 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2002NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
2002NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2002NSX Κουπέ 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2002NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
2002NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2002NSX Targa 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2001NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
2001NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2001NSX Κουπέ 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2001NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
2001NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2001NSX Targa 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2000NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
2000NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2000NSX Κουπέ 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2000NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
2000NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2000NSX Targa 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1999NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1999NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1999NSX Κουπέ 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1999NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1999NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1999NSX Targa 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1998NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1998NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1998NSX Κουπέ 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1998NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1998NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1998NSX Targa 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1997NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1997NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1997NSX Κουπέ 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1997NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1997NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1997NSX Targa 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1996NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1996NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1996NSX Κουπέ 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1996NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1996NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1996NSX Targa 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1995NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1995NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1995NSX Κουπέ 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1995NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1995NSX Targa 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1995NSX Targa 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1994NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1994NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1994NSX Κουπέ 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1993NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1993NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1993NSX Κουπέ 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1992NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1992NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1992NSX Κουπέ 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1991NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1991NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1991NSX Κουπέ 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1990NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1990NSX Κουπέ 3.0 V6 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
1990NSX Κουπέ 3.2 V6 (Δίπορτο μοντέλο)14.22 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: