Διαστάσεις του Audi S5

S5 Κουπέ (9T) | 2019-2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 S5 Κουπέ (9T) 2019-2018

4692 χιλ. 1846 χιλ. 1368 χιλ. 2765 χιλ. 1760 χλγ.

S5 Κονβέρτιμπλ (9T) | 2016-2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 S5 Κονβέρτιμπλ (9T) 2016-2018

4692 χιλ. 1846 χιλ. 1382 χιλ. 2765 χιλ. 1840 χλγ.

S5 Sportback (9T) | 2019-2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 S5 Sportback (9T) 2019-2018

4752 χιλ. 1843 χιλ. 1395 χιλ. 2825 χιλ. 1795 χλγ.

S5 Κουπέ (8T, Φέισλιφτ 2011) | 2011-2016

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 S5 Κουπέ (8T, Φέισλιφτ 2011) 2011-2016

4640 χιλ. 1854 χιλ. 1369 χιλ. 2751 χιλ. 1675 χλγ.

S5 Κονβέρτιμπλ (8T, Φέισλιφτ 2011) | 2012-2016

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 S5 Κονβέρτιμπλ (8T, Φέισλιφτ 2011) 2012-2016

4640 χιλ. 1854 χιλ. 1380 χιλ. 2751 χιλ. 1955 χλγ.

S5 Sportback (8T, Φέισλιφτ 2011) | 2012-2016

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 S5 Sportback (8T, Φέισλιφτ 2011) 2012-2016

4718 χιλ. 1854 χιλ. 1382 χιλ. 2811 χιλ. 1745 χλγ.

S5 Κονβέρτιμπλ (8T) | 2009-2011

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 S5 Κονβέρτιμπλ (8T) 2009-2011

4635 χιλ. 1854 χιλ. 1380 χιλ. 2751 χιλ. 1875 χλγ.

S5 Sportback (8T) | 2010-2011

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 S5 Sportback (8T) 2010-2011

4713 χιλ. 1854 χιλ. 1382 χιλ. 2811 χιλ. 1755 χλγ.

S5 Κουπέ (8T) | 2007-2011

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 S5 Κουπέ (8T) 2007-2011

4625 χιλ. 1854 χιλ. 1369 χιλ. 2751 χιλ. 1640 χλγ.
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!