Τύπος λαμπών στα εμπρόσθια και οπίσθια πλευρικά φώτα του Audi.