Διαστάσεις του Audi A4

A4 allroad (B9 8W, Φέισλιφτ 2019) | 2019

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 allroad (B9 8W, Φέισλιφτ 2019) 2019

4762 χιλ. 1847 χιλ. 1493 χιλ. 2818 χιλ. 1755 χλγ.

A4 Avant (B9 8W, Φέισλιφτ 2019) | 2019

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 Avant (B9 8W, Φέισλιφτ 2019) 2019

4762 χιλ. 1847 χιλ. 1435 χιλ. 2820 χιλ. 1730 χλγ.

A4 (B9 8W, Φέισλιφτ 2019) | 2019

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 (B9 8W, Φέισλιφτ 2019) 2019

4762 χιλ. 1847 χιλ. 1428 χιλ. 2820 χιλ. 1690 χλγ.

A4 Avant (B9 8W, Φέισλιφτ 2018) | 2018-2019

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 Avant (B9 8W, Φέισλιφτ 2018) 2018-2019

4738 χιλ. 1842 χιλ. 1435 χιλ. 2820 χιλ. 1520 χλγ.

A4 (B9 8W, Φέισλιφτ 2018) | 2018-2019

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 (B9 8W, Φέισλιφτ 2018) 2018-2019

4738 χιλ. 1842 χιλ. 1428 χιλ. 2820 χιλ. 1465 χλγ.

A4 allroad (B9 8W) | 2016-2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 allroad (B9 8W) 2016-2018

4750 χιλ. 1842 χιλ. 1493 χιλ. 2818 χιλ. 1730 χλγ.

A4 Avant (B9 8W) | 2015-2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 Avant (B9 8W) 2015-2018

4725 χιλ. 1842 χιλ. 1434 χιλ. 2820 χιλ. 1500 χλγ.

A4 (B9 8W) | 2015-2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 (B9 8W) 2015-2018

4726 χιλ. 1842 χιλ. 1427 χιλ. 2820 χιλ. 1430 χλγ.

A4 allroad (B8 8K, Φέισλιφτ 2011) | 2011-2015

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 allroad (B8 8K, Φέισλιφτ 2011) 2011-201

4721 χιλ. 1841 χιλ. 1495 χιλ. 2805 χιλ. 1615 χλγ.

A4 Avant (B8 8K, Φέισλιφτ 2011) | 2011-2015

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 Avant (B8 8K, Φέισλιφτ 2011) 2011-201

4699 χιλ. 1826 χιλ. 1436 χιλ. 2808 χιλ. 1685 χλγ.

A4 (B8 8K, Φέισλιφτ 2011) | 2011-2015

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 (B8 8K, Φέισλιφτ 2011) 2011-201

4701 χιλ. 1826 χιλ. 1427 χιλ. 2808 χιλ. 1450 χλγ.

A4 allroad (B8 8K) | 2009-2011

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 allroad (B8 8K) 2009-2011

4721 χιλ. 1841 χιλ. 1495 χιλ. 2805 χιλ. 1630 χλγ.

A4 Avant (B8 8K) | 2008-2011

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 Avant (B8 8K) 2008-2011

4703 χιλ. 1826 χιλ. 1436 χιλ. 2808 χιλ. 1660 χλγ.

A4 (B8 8K) | 2007-2011

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 (B8 8K) 2007-2011

4703 χιλ. 1826 χιλ. 1427 χιλ. 2808 χιλ. 1580 χλγ.

A4 Κονβέρτιμπλ (B7 8H) | 2005-2008

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 Κονβέρτιμπλ (B7 8H) 2005-2008

4573 χιλ. 1777 χιλ. 1391 χιλ. 2650 χιλ. 1695 χλγ.

A4 Avant (B7 8E) | 2004-2008

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 Avant (B7 8E) 2004-2008

4586 χιλ. 1772 χιλ. 1427 χιλ. 2648 χιλ. 1580 χλγ.

A4 (B7 8E) | 2004-2008

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 (B7 8E) 2004-2008

4586 χιλ. 1772 χιλ. 1427 χιλ. 2648 χιλ. 1540 χλγ.

A4 Κονβέρτιμπλ (B6 8H) | 2001-2005

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 Κονβέρτιμπλ (B6 8H) 2001-200

4573 χιλ. 1777 χιλ. 1391 χιλ. 2654 χιλ. 1640 χλγ.

A4 Avant (B6 8E) | 2001-2004

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 Avant (B6 8E) 2001-2004

4548 χιλ. 1772 χιλ. 1428 χιλ. 2650 χιλ. 1560 χλγ.

A4 (B6 8E) | 2000-2004

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 (B6 8E) 2000-2004

4548 χιλ. 1772 χιλ. 1428 χιλ. 2650 χιλ. 1455 χλγ.

.5 A4 Avant (B5, Typ 8D, Φέισλιφτ 1999) | 1999-2001

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 Avant (B5, Typ 8D, Φέισλιφτ 1999) 1999-2001

4479 χιλ. 1733 χιλ. 1417 χιλ. 2607 χιλ. 1365 χλγ.

.5 A4 (B5, Typ 8D, Φέισλιφτ 1999) | 1999-2000

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 (B5, Typ 8D, Φέισλιφτ 1999) 1999-2000

4479 χιλ. 1733 χιλ. 1415 χιλ. 2607 χιλ. 1425 χλγ.

A4 Avant (B5, Typ 8D) | 1996-1999

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 Avant (B5, Typ 8D) 1996-1999

4478 χιλ. 1733 χιλ. 1415 χιλ. 2607 χιλ.

A4 (B5, Typ 8D) | 1994-1999

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 A4 (B5, Typ 8D) 1994-1999

4479 χιλ. 1733 χιλ. 1415 χιλ. 2607 χιλ. 1385 χλγ.
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!