Τύπος λαμπών φωτισμού της πινακίδας κυκλοφορίας του Audi.