Χρώμα του αντιπηκτικού του Audi. Ποσότητα του αντιπηκτικού