Χρώμα του αντιπηκτικού του Mazda 6. Ποσότητα του αντιπηκτικού

6 GJ (2012-2024)

Μηχανή Ποσότητα αντιπηκτικού Αλλαγή Είδος αντιπηκτικού
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 Κιλοβάτ) AWD Χωρητικότητα 8,5-9,1 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 8,5-9,1 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 Κιλοβάτ) AWD Χωρητικότητα 8,5-9,1 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 8,5-9,1 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.0 (107 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 6,5-6,9 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.0 (121 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 6,5-6,9 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.5 (141 Κιλοβάτ) AWD Χωρητικότητα 6,9-7,3 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.5 (141 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 6,9-7,3 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) Χωρητικότητα 6,9-7,7 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 100000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) Χωρητικότητα 7 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 100000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) Χωρητικότητα 7,1 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.5 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 6,8-7,1 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.5 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 6,8-7,2 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.5 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 6,9-7,2 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.5 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 6,9-7,7 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.5 (Καναδάς) Χωρητικότητα 6,8-7,1 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.5 (Καναδάς) Χωρητικότητα 6,8-7,2 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.5 (Καναδάς) Χωρητικότητα 6,9-7,2 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.5 (Καναδάς) Χωρητικότητα 6,9-7,7 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.5 T (MEX) Χωρητικότητα 8,2 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.5 T (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 8,3 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 SKYACTIV-G 2.5 T (Καναδάς) Χωρητικότητα 8,3 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
Δείξε περισσότερα

6 GH/GZ (2007-2013)

Μηχανή Ποσότητα αντιπηκτικού Αλλαγή Είδος αντιπηκτικού
6 1.8 Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.0 CiTD - Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.0 DISI Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.0 S-VT Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.2 CiTD (120 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 9 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.2 CiTD (132 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 9 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.2 CiTD (136 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 9 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.2 CiTD (95 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 9 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.5 (MEX) Χωρητικότητα 7,9-9,4 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 190000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.5 (MEX) Χωρητικότητα 9,4 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 190000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.5 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 7,6-9,4 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.5 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 9,4 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.5 (Καναδάς) Χωρητικότητα 7,6-9,4 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.5 (Καναδάς) Χωρητικότητα 9,4 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.5 S-VT Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 3.7 (MEX) Χωρητικότητα 8,9-9,8 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 192000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 3.7 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 8,9-9,8 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 3.7 (Καναδάς) Χωρητικότητα 8,9-9,8 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
Δείξε περισσότερα

6 GG/GY (2002-2008)

Μηχανή Ποσότητα αντιπηκτικού Αλλαγή Είδος αντιπηκτικού
6 1.8 Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 90000 χλμ./ 48 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.0 CiTD DPF Χωρητικότητα 9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 90000 χλμ./ 48 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.0 CiTD HP DPF Χωρητικότητα 9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 90000 χλμ./ 48 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.0 CiTD HP Χωρητικότητα 9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 90000 χλμ./ 48 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.0 CiTD Χωρητικότητα 9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 90000 χλμ./ 48 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.0 S-VT Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 100000 χλμ./ 48 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.0 Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 90000 χλμ./ 48 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.3 (MEX) Χωρητικότητα 7 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 190000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.3 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 7 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 105000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.3 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 7-7,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 105000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.3 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 7 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.3 (Καναδάς) Χωρητικότητα 7 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 105000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.3 (Καναδάς) Χωρητικότητα 7-7,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 105000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.3 (Καναδάς) Χωρητικότητα 7 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.3 DISI Turbo - Αλλαγή 195000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.3 S-VT AWD Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 90000 χλμ./ 48 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 2.3 S-VT Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 90000 χλμ./ 48 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 3.0 (MEX) Χωρητικότητα 8,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 190000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 3.0 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 8,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 105000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 3.0 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 8,5-10,2 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 105000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 3.0 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 8,5 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 3.0 (Καναδάς) Χωρητικότητα 8,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 105000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 3.0 (Καναδάς) Χωρητικότητα 8,5-10,2 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 105000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
6 3.0 (Καναδάς) Χωρητικότητα 8,5 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
Mazdaspeed6 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 8 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
Mazdaspeed6 (Καναδάς) Χωρητικότητα 8 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!