Χρώμα του αντιπηκτικού του Mazda 3. Ποσότητα του αντιπηκτικού

3 BP (2018-2024)

Μηχανή Ποσότητα αντιπηκτικού Αλλαγή Είδος αντιπηκτικού
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) Χωρητικότητα 6,3-6,6 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 192000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.5 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 6,3-6,6 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.5 (Καναδάς) Χωρητικότητα 6,3-6,6 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) Χωρητικότητα 6,3-6,6 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 192000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 6,3-6,6 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (Καναδάς) Χωρητικότητα 6,3-6,6 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό

3 BM/BN (2013-2024)

Μηχανή Ποσότητα αντιπηκτικού Αλλαγή Είδος αντιπηκτικού
3 1.6 Χωρητικότητα 5,4-5,7 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 7-7,1 λίτρο (αυτόματη μετάδοση/κιβώτιο ταχυτήτων), Χωρητικότητα 6,9-7 λίτρο (χειροκίνητη μετάδοση/κιβώτιο ταχυτήτων ) Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 8,5-9,1 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 5,6-6 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 6,1-6,8 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 Κιλοβάτ) Χωρητικότητα 6,1-6,8 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό

3 BM (2013-2018)

Μηχανή Ποσότητα αντιπηκτικού Αλλαγή Είδος αντιπηκτικού
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) Χωρητικότητα 6,5-6,8 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 100000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.0 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 6,2-6,5 λίτρο Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 60000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.0 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 6,3-6,9 λίτρο Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 60000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.0 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 6,5-6,8 λίτρο Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 60000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.0 (Καναδάς) Χωρητικότητα 6,2-6,5 λίτρο Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.0 (Καναδάς) Χωρητικότητα 6,3-6,9 λίτρο Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 60000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.0 (Καναδάς) Χωρητικότητα 6,5-6,8 λίτρο Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 60000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) Χωρητικότητα 6,5-6,8 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 100000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.5 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 6,5-6,8 λίτρο Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 60000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.5 (Καναδάς) Χωρητικότητα 6,5-6,8 λίτρο Έλεγχος 7500 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 60000 χλμ./ 60 μήνες Αυθεντικό υγρό
Δείξε περισσότερα

3 BL (2009-2013)

Μηχανή Ποσότητα αντιπηκτικού Αλλαγή Είδος αντιπηκτικού
3 1.6 CiTD (80 Κιλοβάτ) DPF Χωρητικότητα 9 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 1.6 CiTD (85 Κιλοβάτ) DPF Χωρητικότητα 9 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 1.6 Χωρητικότητα 6 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.0 (MEX) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 190000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.0 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.0 (Καναδάς) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.0 DISI i-stop Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.0 Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.2 CiTD (110 Κιλοβάτ) DPF Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.2 CiTD (136 Κιλοβάτ) DPF Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.3 MPS Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 200000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.5 (MEX) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 190000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.5 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.5 (Καναδάς) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) Χωρητικότητα 7,4-8,2 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 190000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.0 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 7,4-8,2 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 SKYACTIV-G 2.0 (Καναδάς) Χωρητικότητα 7,4-8,2 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
Mazdaspeed 3 2.3 DISI Turbo MPS (MEX) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 190000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
Mazdaspeed 3 2.3 DISI Turbo MPS (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
Mazdaspeed 3 2.3 DISI Turbo MPS (Καναδάς) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
Δείξε περισσότερα

3 BK (2003-2009)

Μηχανή Ποσότητα αντιπηκτικού Αλλαγή Είδος αντιπηκτικού
3 1.4 Χωρητικότητα 5,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 100000 χλμ./ 48 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 1.6 CiTD DPF Χωρητικότητα 8,5 λίτρο (Χωρίς θερμαντήρα), Χωρητικότητα 9 λίτρο (+ θερμαντήρας) Αλλαγή 100000 χλμ./ 48 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 1.6 CiTD Χωρητικότητα 8,5 λίτρο (Χωρίς θερμαντήρα), Χωρητικότητα 9 λίτρο (+ θερμαντήρας) Αλλαγή 100000 χλμ./ 48 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 1.6 Χωρητικότητα 6 λίτρο (+ θερμαντήρας), Χωρητικότητα 5,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 1.6 Χωρητικότητα 6 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.0 (MEX) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο (+ θερμαντήρας), Χωρητικότητα 6,9 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 190000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.0 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο (+ θερμαντήρας), Χωρητικότητα 6,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.0 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο (+ θερμαντήρας), Χωρητικότητα 6,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 60000 χλμ./ 48 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.0 (Καναδάς) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο (+ θερμαντήρας), Χωρητικότητα 6,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.0 (Καναδάς) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο (+ θερμαντήρας), Χωρητικότητα 6,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 60000 χλμ./ 48 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.0 CiTD DPF - Αλλαγή 100000 χλμ./ 48 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.0 Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.0 Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.3 (MEX) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο (+ θερμαντήρας), Χωρητικότητα 6,9 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 190000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.3 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο (+ θερμαντήρας), Χωρητικότητα 6,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.3 (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο (+ θερμαντήρας), Χωρητικότητα 6,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 60000 χλμ./ 48 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.3 (Καναδάς) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο (+ θερμαντήρας), Χωρητικότητα 6,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.3 (Καναδάς) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο (+ θερμαντήρας), Χωρητικότητα 6,9 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 60000 χλμ./ 48 μήνες Αυθεντικό υγρό
3 2.3 DISI Turbo MPS Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Αλλαγή 195000 χλμ./ 132 μήνες Αυθεντικό υγρό
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (MEX) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 40000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 190000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (ΗΠΑ) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (Καναδάς) Χωρητικότητα 7,5 λίτρο Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες, Αλλαγή 120000 χλμ./ 120 μήνες Αυθεντικό υγρό
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!