Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Daihatsu Cuore

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2002Cuore Χατσμπάκ Avanzato TR-XX R4 (Τρίπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2002Cuore Χατσμπάκ Τρίπορτο μοντέλο4 λ/100 χλμ
2002Cuore Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2002Cuore Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2002Cuore Χατσμπάκ 1.0 E (Τρίπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2002Cuore Χατσμπάκ Start (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2002Cuore Χατσμπάκ 1.0 EL (Τρίπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2002Cuore Χατσμπάκ + (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2002Cuore Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2002Cuore Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.61 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2002Cuore Χατσμπάκ S (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2002Cuore Χατσμπάκ S (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2002Cuore Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2002Cuore Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2001Cuore Χατσμπάκ Avanzato TR-XX R4 (Τρίπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2001Cuore Χατσμπάκ Τρίπορτο μοντέλο4 λ/100 χλμ
2001Cuore Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2001Cuore Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2001Cuore Χατσμπάκ 1.0 E (Τρίπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2001Cuore Χατσμπάκ Start (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2001Cuore Χατσμπάκ 1.0 EL (Τρίπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2001Cuore Χατσμπάκ + (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2001Cuore Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2001Cuore Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.61 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2001Cuore Χατσμπάκ S (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2001Cuore Χατσμπάκ S (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2001Cuore Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2001Cuore Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2000Cuore Χατσμπάκ Avanzato TR-XX R4 (Τρίπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2000Cuore Χατσμπάκ Τρίπορτο μοντέλο4 λ/100 χλμ
2000Cuore Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2000Cuore Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2000Cuore Χατσμπάκ 1.0 E (Τρίπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2000Cuore Χατσμπάκ Start (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2000Cuore Χατσμπάκ 1.0 EL (Τρίπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2000Cuore Χατσμπάκ + (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2000Cuore Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2000Cuore Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.61 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2000Cuore Χατσμπάκ S (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2000Cuore Χατσμπάκ S (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2000Cuore Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2000Cuore Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1999Cuore Χατσμπάκ Avanzato TR-XX R4 (Τρίπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1999Cuore Χατσμπάκ Τρίπορτο μοντέλο4 λ/100 χλμ
1999Cuore Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1999Cuore Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1999Cuore Χατσμπάκ 1.0 E (Τρίπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
1999Cuore Χατσμπάκ Start (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1999Cuore Χατσμπάκ 1.0 EL (Τρίπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
1999Cuore Χατσμπάκ + (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1999Cuore Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1999Cuore Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.61 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1999Cuore Χατσμπάκ S (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1999Cuore Χατσμπάκ S (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1999Cuore Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
1999Cuore Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1998Cuore Χατσμπάκ Avanzato TR-XX R4 (Τρίπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1998Cuore Χατσμπάκ Τρίπορτο μοντέλο4 λ/100 χλμ
1998Cuore Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1998Cuore Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1998Cuore Χατσμπάκ 1.0 E (Τρίπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
1998Cuore Χατσμπάκ Start (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1998Cuore Χατσμπάκ 1.0 EL (Τρίπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
1998Cuore Χατσμπάκ + (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1998Cuore Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1998Cuore Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.61 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1998Cuore Χατσμπάκ S (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1998Cuore Χατσμπάκ S (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1998Cuore Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
1998Cuore Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
1997Cuore Χατσμπάκ Avanzato TR-XX R4 (Τρίπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1997Cuore Χατσμπάκ Τρίπορτο μοντέλο4 λ/100 χλμ
1997Cuore Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1997Cuore Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1997Cuore Χατσμπάκ 1.0 E (Τρίπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
1997Cuore Χατσμπάκ Start (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1997Cuore Χατσμπάκ 1.0 EL (Τρίπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
1997Cuore Χατσμπάκ + (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1997Cuore Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο)5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1997Cuore Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.61 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
1997Cuore Χατσμπάκ S (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1997Cuore Χατσμπάκ S (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1997Cuore Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
1997Cuore Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: