Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Daihatsu Sirion

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2009Sirion Χατσμπάκ 1.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.3 S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.3 (90 λ. δευτ.) S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.0 Centenary (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.0 S+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.3 S+ (90 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.2 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.3 (90 λ. δευτ.) SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.3 (90 λ. δευτ.) SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.2 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.3 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX+ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.0 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE+ (90 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2009Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE+ (90 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.2 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.3 S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.3 (90 λ. δευτ.) S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.0 Centenary (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.0 S+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.3 S+ (90 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.2 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.3 (90 λ. δευτ.) SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.3 (90 λ. δευτ.) SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.2 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.3 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX+ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.0 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE+ (90 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2008Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE+ (90 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.2 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.3 S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.3 (90 λ. δευτ.) S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.0 Centenary (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.0 S+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.3 S+ (90 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.2 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.3 (90 λ. δευτ.) SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.3 (90 λ. δευτ.) SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.2 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.3 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX+ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.0 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE+ (90 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2007Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE+ (90 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.2 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.3 S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.3 (90 λ. δευτ.) S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.0 Centenary (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.0 S+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.3 S+ (90 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.2 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.3 (90 λ. δευτ.) SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.3 (90 λ. δευτ.) SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.2 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.3 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX+ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.0 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE+ (90 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2006Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE+ (90 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.2 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.3 S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.3 (90 λ. δευτ.) S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.0 Centenary (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.0 S+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.3 S+ (90 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.2 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.3 (90 λ. δευτ.) SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.3 (90 λ. δευτ.) SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.2 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.3 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX+ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.5 SX+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.35 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.0 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.1 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE+ (90 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Sirion Χατσμπάκ 1.3 SE+ (90 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.2 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2004Sirion Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Sirion Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2004Sirion Χατσμπάκ 1.0 E (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Sirion Χατσμπάκ 1.0 Deluxe (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004Sirion Χατσμπάκ 1.3 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2004Sirion Χατσμπάκ 1.3 Rally2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Sirion Χατσμπάκ 1.3 Rally4 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Sirion Χατσμπάκ 1.3 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2004Sirion Χατσμπάκ 1.3 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2004Sirion Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Sirion Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2004Sirion Χατσμπάκ 1.3 4trak (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2004Sirion Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)7.2 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2004Sirion Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)7.2 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2003Sirion Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003Sirion Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2003Sirion Χατσμπάκ 1.0 E (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Sirion Χατσμπάκ 1.0 Deluxe (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2003Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2003Sirion Χατσμπάκ 1.3 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2003Sirion Χατσμπάκ 1.3 Rally2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Sirion Χατσμπάκ 1.3 Rally4 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Sirion Χατσμπάκ 1.3 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2003Sirion Χατσμπάκ 1.3 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2003Sirion Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2003Sirion Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2003Sirion Χατσμπάκ 1.3 4trak (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2003Sirion Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)7.2 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2003Sirion Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)7.2 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2002Sirion Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2002Sirion Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2002Sirion Χατσμπάκ 1.0 E (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Sirion Χατσμπάκ 1.0 Deluxe (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2002Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2002Sirion Χατσμπάκ 1.3 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2002Sirion Χατσμπάκ 1.3 Rally2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Sirion Χατσμπάκ 1.3 Rally4 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002Sirion Χατσμπάκ 1.3 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2002Sirion Χατσμπάκ 1.3 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2002Sirion Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2002Sirion Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2002Sirion Χατσμπάκ 1.3 4trak (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2002Sirion Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)7.2 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2002Sirion Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)7.2 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2001Sirion Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2001Sirion Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2001Sirion Χατσμπάκ 1.0 E (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Sirion Χατσμπάκ 1.0 Deluxe (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2001Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2001Sirion Χατσμπάκ 1.3 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2001Sirion Χατσμπάκ 1.3 Rally2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2001Sirion Χατσμπάκ 1.3 Rally4 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2001Sirion Χατσμπάκ 1.3 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2001Sirion Χατσμπάκ 1.3 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2001Sirion Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2001Sirion Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2001Sirion Χατσμπάκ 1.3 4trak (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2001Sirion Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)7.2 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2001Sirion Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)7.2 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2000Sirion Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2000Sirion Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2000Sirion Χατσμπάκ 1.0 E (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Sirion Χατσμπάκ 1.0 Deluxe (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2000Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2000Sirion Χατσμπάκ 1.3 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2000Sirion Χατσμπάκ 1.3 Rally2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2000Sirion Χατσμπάκ 1.3 Rally4 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2000Sirion Χατσμπάκ 1.3 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2000Sirion Χατσμπάκ 1.3 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2000Sirion Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2000Sirion Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
2000Sirion Χατσμπάκ 1.3 4trak (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2000Sirion Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)7.2 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2000Sirion Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)7.2 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
1999Sirion Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
1999Sirion Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
1999Sirion Χατσμπάκ 1.0 E (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
1999Sirion Χατσμπάκ 1.0 Deluxe (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
1999Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
1999Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1999Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1999Sirion Χατσμπάκ 1.3 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1999Sirion Χατσμπάκ 1.3 Rally2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
1999Sirion Χατσμπάκ 1.3 Rally4 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
1999Sirion Χατσμπάκ 1.3 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1999Sirion Χατσμπάκ 1.3 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1999Sirion Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
1999Sirion Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
1999Sirion Χατσμπάκ 1.3 4trak (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
1999Sirion Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)7.2 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
1999Sirion Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)7.2 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
1998Sirion Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
1998Sirion Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
1998Sirion Χατσμπάκ 1.0 E (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
1998Sirion Χατσμπάκ 1.0 Deluxe (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
1998Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
1998Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1998Sirion Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1998Sirion Χατσμπάκ 1.3 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1998Sirion Χατσμπάκ 1.3 Rally2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
1998Sirion Χατσμπάκ 1.3 Rally4 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
1998Sirion Χατσμπάκ 1.3 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1998Sirion Χατσμπάκ 1.3 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)6.34 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1998Sirion Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
1998Sirion Χατσμπάκ 1.0 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.6 λ/100 χλμ
1998Sirion Χατσμπάκ 1.3 4trak (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
1998Sirion Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (00)7.2 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
1998Sirion Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)7.2 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: