Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Daihatsu YRV

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2003YRV Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003YRV Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) (Premium εκδοχή μοντέλου)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003YRV Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2003YRV Χατσμπάκ 1.3 Radical (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003YRV Χατσμπάκ 1.3 Radical 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003YRV Χατσμπάκ 1.3 4trak (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2003YRV Χατσμπάκ 1.3 Turbo (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.84 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
2003YRV Χατσμπάκ 1.3 Lux (50 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003YRV Χατσμπάκ 1.3 Lux (50 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2002YRV Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002YRV Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) (Premium εκδοχή μοντέλου)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002YRV Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2002YRV Χατσμπάκ 1.3 Radical (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002YRV Χατσμπάκ 1.3 Radical 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002YRV Χατσμπάκ 1.3 4trak (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2002YRV Χατσμπάκ 1.3 Turbo (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.84 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
2002YRV Χατσμπάκ 1.3 Lux (50 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2002YRV Χατσμπάκ 1.3 Lux (50 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2001YRV Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2001YRV Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) (Premium εκδοχή μοντέλου)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2001YRV Χατσμπάκ 1.3 (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2001YRV Χατσμπάκ 1.3 Radical (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2001YRV Χατσμπάκ 1.3 Radical 2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2001YRV Χατσμπάκ 1.3 4trak (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2001YRV Χατσμπάκ 1.3 Turbo (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.84 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
2001YRV Χατσμπάκ 1.3 Lux (50 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2001YRV Χατσμπάκ 1.3 Lux (50 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) F-Speed Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: