Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Daihatsu Charade

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2006Charade Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2006Charade Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2006Charade Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2006Charade Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2006Charade Χατσμπάκ 1.0 EL (Τρίπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2006Charade Χατσμπάκ 1.0 EL (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2006Charade Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2006Charade Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2006Charade Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2006Charade Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Charade Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2005Charade Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Charade Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2005Charade Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Charade Χατσμπάκ 1.0 EL (Τρίπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2005Charade Χατσμπάκ 1.0 EL (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Charade Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2005Charade Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Charade Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2005Charade Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Charade Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2004Charade Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Charade Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2004Charade Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Charade Χατσμπάκ 1.0 EL (Τρίπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2004Charade Χατσμπάκ 1.0 EL (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Charade Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2004Charade Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Charade Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2004Charade Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Charade Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2003Charade Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Charade Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2003Charade Χατσμπάκ 1.0 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Charade Χατσμπάκ 1.0 EL (Τρίπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2003Charade Χατσμπάκ 1.0 EL (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Charade Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2003Charade Χατσμπάκ 1.0 EL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2003Charade Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο)5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2003Charade Χατσμπάκ 1.0 SL (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2000Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2000Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) (94)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2000Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2000Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.44 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
2000Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2000Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1999Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) (94)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1999Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1999Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.44 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1999Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1999Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1999Charade Σεντάν 1.5 GLXi (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1999Charade Σεντάν 1.5 GLXi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.76 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1998Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) (94)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1998Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1998Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.44 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1998Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1998Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1998Charade Σεντάν 1.5 GLXi (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1998Charade Σεντάν 1.5 GLXi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.76 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1997Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) (94)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1997Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1997Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.44 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1997Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1997Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1997Charade Σεντάν 1.5 GLXi (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1997Charade Σεντάν 1.5 GLXi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.76 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1996Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) (94)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1996Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1996Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.44 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1996Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1996Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1996Charade Σεντάν 1.5 GLXi (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1996Charade Σεντάν 1.5 GLXi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.76 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1995Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) (94)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1995Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1995Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.44 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1995Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1995Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1995Charade Σεντάν 1.5 GLXi (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1995Charade Σεντάν 1.5 GLXi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.76 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1994Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) (94)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1994Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1994Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.44 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1994Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1994Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1994Charade Σεντάν 1.5 GLXi (Τετράπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1994Charade Σεντάν 1.5 GLXi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.76 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1993Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) (94)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1993Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1993Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.44 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1993Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1993Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1992Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) (94)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1992Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1992Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.44 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1992Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1992Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1991Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) (94)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1991Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1991Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.44 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1991Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1991Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1990Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) (94)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1990Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1990Charade Χατσμπάκ 1.3 LXi SE (Πεντάπορτο μοντέλο) (00)7.44 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1990Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
1990Charade Χατσμπάκ 1.3 GLXi (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.34 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: