Διαστάσεις του Opel Astra

Astra K Sports Tourer (Φέισλιφτ 2019) | 2019

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Astra K Sports Tourer (Φέισλιφτ 2019) 2019

4702 χιλ. 1809 χιλ. 1510 χιλ. 2662 χιλ. 1390 χλγ.

Astra K (Φέισλιφτ 2019) | 2019

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Astra K (Φέισλιφτ 2019) 2019

4370 χιλ. 1809 χιλ. 1485 χιλ. 2662 χιλ. 1320 χλγ.

Astra K | 2015-2019

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Astra K 2015-2019

4405 χιλ. 1950 χιλ. 1380 χιλ. 2660 χιλ. 1200 χλγ.

Astra K Sports Tourer | 2015-2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Astra K Sports Tourer 2015-2018

4702 χιλ. 1809 χιλ. 1499 χιλ. 2662 χιλ. 1360 χλγ.

Astra J Μπερλίνα | 2012-2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Astra J Μπερλίνα 2012-2018

4658 χιλ. 1814 χιλ. 1500 χιλ. 2685 χιλ.

Astra J Sports Tourer (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2015

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Astra J Sports Tourer (Φέισλιφτ 2012) 2012-201

4698 χιλ. 1814 χιλ. 1535 χιλ. 2685 χιλ. 1333 χλγ.

Astra J GTC | 2011-2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Astra J GTC 2011-2018

4466 χιλ. 1840 χιλ. 1482 χιλ. 2695 χιλ.

Astra J (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2015

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Astra J (Φέισλιφτ 2012) 2012-201

4419 χιλ. 1814 χιλ. 1510 χιλ. 2685 χιλ. 1313 χλγ.

Astra H Μπερλίνα | 2007-2010

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra H Μπερλίνα 2007-2010

4587 χιλ. 1753 χιλ. 1458 χιλ. 2703 χιλ.

Astra H Caravan | 2004-2010

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra H Caravan 2004-2010

4515 χιλ. 1794 χιλ. 1500 χιλ. 2703 χιλ. 1425 χλγ.

Astra J | 2009-2012

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Astra J 2009-2012

4419 χιλ. 1814 χιλ. 1510 χιλ. 2685 χιλ. 1298 χλγ.

Astra J Sports Tourer | 2010-2012

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Astra J Sports Tourer 2010-2012

4698 χιλ. 1814 χιλ. 1535 χιλ. 2685 χιλ. 1393 χλγ.

Astra H TwinTop | 2006-2010

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Astra H TwinTop 2006-2010

4476 χιλ. 1759 χιλ. 1411 χιλ. 2614 χιλ. 1400 χλγ.

Astra G Κουπέ | 2000-2005

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra G Κουπέ 2000-200

4267 χιλ. 1709 χιλ. 1390 χιλ. 2606 χιλ. 1223 χλγ.

Astra G Κονβέρτιμπλ | 2000-2005

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra G Κονβέρτιμπλ 2000-200

4267 χιλ. 1709 χιλ. 1390 χιλ. 2606 χιλ. 1305 χλγ.

Astra H GTC | 2005-2010

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Astra H GTC 2005-2010

4290 χιλ. 1753 χιλ. 1415 χιλ. 2614 χιλ. 1265 χλγ.

Astra G Classic | 1998-2004

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra G Classic 1998-2004

4252 χιλ. 1709 χιλ. 1425 χιλ. 2606 χιλ. 1125 χλγ.

Astra G Classic (Φέισλιφτ 2002) | 2002-2004

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra G Classic (Φέισλιφτ 2002) 2002-2004

4252 χιλ. 1709 χιλ. 1425 χιλ. 2606 χιλ. 1255 χλγ.

Astra G Caravan (Φέισλιφτ 2002) | 2002-2004

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra G Caravan (Φέισλιφτ 2002) 2002-2004

4288 χιλ. 1709 χιλ. 1510 χιλ. 2611 χιλ. 1050 χλγ.

Astra G (Φέισλιφτ 2002) | 2002-2004

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra G (Φέισλιφτ 2002) 2002-2004

4110 χιλ. 1709 χιλ. 1425 χιλ. 2606 χιλ. 1175 χλγ.

Astra F | 1991-2004

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra F 1991-2004

4051 χιλ. 1688 χιλ. 1410 χιλ. 2517 χιλ. 1005/1025 χλγ.

Astra H | 2004-2009

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 Astra H 2004-2009

4249 χιλ. 1753 χιλ. 1467 χιλ. 2614 χιλ. 1278 χλγ.

Astra G | 1998-2002

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra G 1998-2002

4110 χιλ. 1709 χιλ. 1425 χιλ. 2606 χιλ. 1225 χλγ.

Astra G Caravan | 1998-2002

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra G Caravan 1998-2002

4288 χιλ. 1709 χιλ. 1510 χιλ. 2611 χιλ. 1225 χλγ.

Astra F Κονβέρτιμπλ (Φέισλιφτ 1994) | 1994-2000

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra F Κονβέρτιμπλ (Φέισλιφτ 1994) 1994-2000

4239 χιλ. 1684 χιλ. 1400 χιλ. 2517 χιλ. 1120 χλγ.

Astra F Classic (Φέισλιφτ 1994) | 1994-1998

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra F Classic (Φέισλιφτ 1994) 1994-1998

4239 χιλ. 1696 χιλ. 1410 χιλ. 2517 χιλ. 1020 χλγ.

Astra F Caravan (Φέισλιφτ 1994) | 1994-1998

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra F Caravan (Φέισλιφτ 1994) 1994-1998

4278 χιλ. 1696 χιλ. 1525 χιλ. 2517 χιλ. 1055 χλγ.

Astra F (Φέισλιφτ 1994) | 1994-1998

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra F (Φέισλιφτ 1994) 1994-1998

4051 χιλ. 1696 χιλ. 1410 χιλ. 2517 χιλ. 990/1010 χλγ.

Astra F Κονβέρτιμπλ | 1993-1994

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra F Κονβέρτιμπλ 1993-1994

4239 χιλ. 1688 χιλ. 1400 χιλ. 2517 χιλ. 1150 χλγ.

Astra F Classic | 1992-1994

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra F Classic 1992-1994

4239 χιλ. 1688 χιλ. 1410 χιλ. 2517 χιλ. 1035 χλγ.

Astra F Caravan | 1991-1994

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
Astra F Caravan 1991-1994

4278 χιλ. 1688 χιλ. 1475 χιλ. 2517 χιλ. 1070 χλγ.
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!