Διαστάσεις του Mercedes-Benz E-class

E-class Κονβέρτιμπλ (A238) | 2018-2019

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class Κονβέρτιμπλ (A238) 2018-2019

4848 χιλ. 1860 χιλ. 1425 χιλ. 2873 χιλ. 1980 χλγ.

E-class All-Terrain | 2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class All-Terrain 2018

4947 χιλ. 1861 χιλ. 1497 χιλ. 2939 χιλ. 2055 χλγ.

E-class Κουπέ (C238) | 2018-2019

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class Κουπέ (C238) 2018-2019

4848 χιλ. 1860 χιλ. 1427 χιλ. 2873 χιλ. 1970 χλγ.

E-class T-Μόντελ (S213) | 2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class T-Μόντελ (S213) 2018

4933 χιλ. 1852 χιλ. 1475 χιλ. 2939 χιλ. 1765 χλγ.

E-class (W213) | 2018

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class (W213)  2018

4923 χιλ. 1852 χιλ. 1468 χιλ. 2939 χιλ. 1770 χλγ.

E-class Κουπέ (C207, Φέισλιφτ 2013) | 2013-2017

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class Κουπέ (C207, Φέισλιφτ 2013) 2013-2017

4703 χιλ. 1786 χιλ. 1397 χιλ. 2760 χιλ. 1715 χλγ.

E-class Κονβέρτιμπλ (A207, Φέισλιφτ 2013) | 2013-2017

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class Κονβέρτιμπλ (A207, Φέισλιφτ 2013) 2013-2017

4703 χιλ. 1786 χιλ. 1398 χιλ. 2760 χιλ. 1735 χλγ.

E-class T-Μόντελ (S212, Φέισλιφτ 2013) | 2013-2016

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class T-Μόντελ (S212, Φέισλιφτ 2013) 2013-2016

4905 χιλ. 1854 χιλ. 1474 χιλ. 2874 χιλ. 1845 χλγ.

E-class (W212, Φέισλιφτ 2013) | 2013-2016

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class (W212, Φέισλιφτ 2013) 2013-2016

4879 χιλ. 1854 χιλ. 1474 χιλ. 2874 χιλ. 1825 χλγ.

E-class Κουπέ (C207) | 2009-2013

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class Κουπέ (C207) 2009-2013

4698 χιλ. 1786 χιλ. 1398 χιλ. 2760 χιλ. 1730 χλγ.

E-class Κονβέρτιμπλ (A207) | 2010-2013

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class Κονβέρτιμπλ (A207) 2010-2013

4698 χιλ. 1786 χιλ. 1398 χιλ. 2760 χιλ. 1840 χλγ.

E-class T-Μόντελ (S212) | 2009-2013

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class T-Μόντελ (S212) 2009-2013

4895 χιλ. 1854 χιλ. 1512 χιλ. 2874 χιλ. 1845 χλγ.

E-class (W212) | 2009-2013

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class (W212) 2009-2013

4868 χιλ. 1854 χιλ. 1471 χιλ. 2874 χιλ. 1840 χλγ.

E-class T-Μόντελ (S211, Φέισλιφτ 2006) | 2005-2009

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class T-Μόντελ (S211, Φέισλιφτ 2006) 2005-2009

4888 χιλ. 1822 χιλ. 1506 χιλ. 2854 χιλ. 1770 χλγ.

E-class (W211, Φέισλιφτ 2006) | 2006-2009

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class (W211, Φέισλιφτ 2006) 2006-2009

4856 χιλ. 1822 χιλ. 1483 χιλ. 2854 χιλ. 1835 χλγ.

E-class T-Μόντελ (S211) | 2003-2009

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class T-Μόντελ (S211) 2003-2009

4850 χιλ. 1822 χιλ. 1495 χιλ. 2854 χιλ. 1820 χλγ.

E-class (W211) | 2002-2006

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class (W211) 2002-2006

4818 χιλ. 1822 χιλ. 1452 χιλ. 2854 χιλ. 1735 χλγ.

E-class T-Μόντελ (S210) | 1996-2002

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class T-Μόντελ (S210) 1996-2002

4816 χιλ. 1799 χιλ. 1438 χιλ. 2833 χιλ. 1570 χλγ.

E-class (W210) | 1995-2003

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class (W210) 1995-2003

4795 χιλ. 1799 χιλ. 1439 χιλ. 2833 χιλ. 1600 χλγ.

E-class Κουπέ (C124) | 1993-1996

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class Κουπέ (C124) 1993-1996

4655 χιλ. 1740 χιλ. 1395 χιλ. 2715 χιλ. 1490 χλγ.

E-class Κονβέρτιμπλ (A124) | 1993-1996

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class Κονβέρτιμπλ (A124) 1993-1996

4655 χιλ. 1740 χιλ. 1371 χιλ. 2715 χιλ. 1780 χλγ.

E-class T-Μόντελ (S124) | 1993-1996

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class T-Μόντελ (S124) 1993-1996

4765 χιλ. 1740 χιλ. 1490 χιλ. 2800 χιλ. 1590 χλγ.

E-class (W124) | 1991-1995

Mήκος Πλάτος Ύψος Μεταξόνιο Βάρος
 E-class (W124) 1991-199

4740 χιλ. 1740 χιλ. 1431 χιλ. 2800 χιλ. 1720 χλγ.
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!